• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΗ' | 7 Μαΐου 2018, 13:07
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Για λόγους ίσης μεταχείρισης και λαμβάνοντας υπ'όψιν το σχόλιο του κ. Καλογεράκη αναφέρω και την περίπτωση άρθρου 27 Ν. 4354/2015 που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 208: Αναφορικά με την περίπτωση καταβολής της προσωπικής διαφοράς για κάποιον ο οποίος μετατάχθηκε εθελουσίως από ΟΤΑ σε ΟΤΑ μετά την 31/12/15,το ελεγκτικό συνέδριο βασιζόμενο στο άρθρο 27 του Ν. 4354/2015 σε συγκεκριμένη περίπτωση υπαλλήλου αναφέρει ότι: "...σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε άλλο φορέα που διενεργείται κατόπιν αίτησής του, η προσωπική διαφορά που ελάμβανε από το φορέα προέλευσης παύει να καταβάλλεται από το φορέα υποδοχής...". Κρίνεται πως πρέπει να συμπεριληφθεί και η περίπτωση αυτών των μετατασσόμενων υπαλλήλων διπλωματούχων μηχανικών στους οποίους πρέπει να καταβληθεί και μάλιστα αναδρομικά από την περικοπή της η εν λόγω διαφορά.