• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 7 Μαΐου 2018, 13:51
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι περισσότεροι μικροί δήμοι <30.000 κατοίκων δεν έφτιαξαν ΥΔΟΜ, και όσοι απ’ αυτούς κληρονόμησαν τις νομαρχιακές που λειτουργούσαν στα όριά τους δεν μπόρεσαν να τις συντηρήσουν (λόγω συνταξιοδοτήσεων – μετατάξεων κλπ) και απασχολούν τους υπαλλήλους με άλλα καθήκοντα. Αποτέλεσμα αυτών οι ΥΔΟΜ να υπολειτουργούν και να μην ανταπεξέρχονται στα καθήκοντά τους. Επειδή με την (πραγματικά σωστή πρόβλεψη) να μην λειτουργούν νέες ΥΔΟΜ ή και να κλείνουν οι υφιστάμενες που δεν θα πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια στελέχωσης, θα προκύψουν προβλήματα και στις ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας της οικείας περιφερειακής ενότητας, θα πρέπει να γίνει αυτόματα και μετάταξη των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στις ΥΔΟΜ που κλείνουν, στην ΥΔΟΜ που θα παρέχει την υποστήριξη. Όπως έγινε με τον Καλλικράτη από τις Ν. Αυτοδιοικήσεις προς τους Δήμους. Βεβαίως σε μεγάλους νομούς κι αυτό δύσκολα θα λειτουργήσει. Έτσι το καλύτερο είναι να διαλύονται οι ΥΔΟΜ που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια στελέχωσης και να μετατάσσεται το προσωπικό σε νέες περιφερειακές ΥΔΟΜ οι οποίες θα εξυπηρετούν τους Δήμους που δεν έχουν ΥΔΟΜ. Οι νέες περιφερειακές ΥΔΟΜ θα πρέπει να είναι μία σε κάθε μικρό Νομό (περιφερειακή ενότητα) ή και περισσότερες για τους μεγαλύτερους Νομούς, πράγμα που θα κρίνουν και θα σχεδιάσουν τα όργανα της κάθε περιφέρειας στα πλαίσια των οργανισμών εσωτερικής τους λειτουργίας.