• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Τσολακόπουλος' | 7 Μαΐου 2018, 21:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (όπως αρμόζει στην απλή αναλογική, χωρίς δαιδαλώδεις περιπλανήσεις) ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ (Συνέχεια από τα άρθρα 1, 13,24). Θα υπάρχει ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, που θα περιλαμβάνει τρεις πίνακες: *ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α των υποψήφιων δημάρχων, κατά αλφαβητική σειρά, με τους αναπληρωτές τους, στην ίδια σειρά, με ενιαίο σταυρό, από όπου εκλέγεται δήμαρχος, όποιος πλειοψηφήσει, χωρίς να χρειάζεται η δεύτερη Κυριακή. *ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων σε όλες τις περιφέρειες, κατά αλφαβητική σειρά, όπου σημειώνονται μέχρι 3 σταυροί στην οικεία περιφέρεια και μέχρι ένας σε «ξένη», από όπου εκλέγονται με τη σειρά και κατά περιφέρεια, οι Δ.Σ., μετά την αφαίρεση των εκλεγομένων από τον πίνακα Α, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων. *ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Γ των υποψήφιων κοινοτικών συμβούλων, ή προέδρων των κοινοτήτων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, στην ίδια σειρά, ανάλογα με τον πληθυσμό, με έναν σταυρό προτίμησης. (Με χωρίς σταυρό, ή περισσότερους από έναν, είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο, φυσικά, στον πίνακα Γ ). Ο πίνακας των υποψήφιων προέδρων των κοινοτήτων (με πληθυσμό < 500), μπορεί να είναι ανά ζεύγη, στην ίδια σειρά με ενιαίο σταυρό, τακτικού, αναπληρωτή, γιατί, η πράξη λέει ότι χρειάζονται δύο και τα έξοδα θα είναι ανάλογα με τις μέρες απασχόλησης κλπ. Τονίστηκε η σημασία της απλής αναλογικής, που απαιτεί συνεχή διαβούλευση, μεταξύ όλων των συμμέτοχων και φυσικά η καθοριστική σημασία, που έχει η σωστή επιλογή του δημάρχου και των υπόλοιπων στελεχών, βέβαια, που πρέπει να κινούνται με εντιμότητα και αυταπάρνηση. Ο αναπληρωτής δήμαρχος είναι απαραίτητος, για κάθε ενδεχόμενο αναπλήρωσης και θα εκλέγεται απ’ ευθείας δημοτικός σύμβουλος, στην περίπτωση που εκλεγεί δήμαρχος, ο αντίστοιχος συνυποψήφιός του. Επίσης, για ίση μεταχείριση, θα εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, απ’ ευθείας και οι επιλαχόντες δήμαρχοι, που θα λάβουν ποσοστό πάνω από το διπλάσιο του εκλογικού μέτρου και οι αναπληρωτές τους, αν λάβουν ποσοστό πάνω από το τριπλάσιο του εκλογικού μέτρου. Οι παραπάνω δημοτικοί σύμβουλοι (και ο δήμαρχος), αφαιρούν έδρες από την οικεία περιφέρειά τους. Σημείωση: Στον πίνακα των υποψήφιων δημάρχων τίθενται μέχρι 2 σταυροί προτίμησης. Οι αντιδήμαρχοι επιλέγονται κατά το ήμισυ του αριθμού από το Δ.Σ. και οι υπόλοιποι, στη συνέχεια από το δήμαρχο. Οι εισηγήσεις των θεμάτων γίνονται από την εκτελεστική επιτροπή (των αντιδημάρχων) και χωρίς πλειοψηφία, ή, τουλάχιστον, από το 1/5 του αριθμού των Δ.Σ., ή, τουλάχιστον, από το 3% των εγγεγραμμένων δημοτών. Οι αντιδήμαρχοι θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (ασυμβίβαστο). Μερικοί, είτε αντιδήμαρχοι, είτε Δ.Σ., που είναι ανενεργοί και δεν παραιτούνται, αντικαθίστανται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση των παραπάνω εισηγητών. Θα υπάρχει σωστή αξιολόγηση, γιατί όλοι γνωριζόμαστε τοπικά και μπορούμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Από την πρακτική της καθημερινότητας διαφαίνεται η ποιότητα του χαρακτήρα καθενός υποψήφιου, όπως, επίσης, διακρίνονται εύκολα και οι παραπάνω ιδιότητές του (ικανότητες, αλλά και δυνατότητες, βασικά, ως προς τον διαθέσιμο χρόνο). Οι δημότες, παρακολουθούν, μετά τις εκλογές, τις αποφάσεις, ποιοι ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν τι και γιατί, γι αυτό, πρέπει να προβλεφθεί (προχωρημένο στάδιο), εμμέσως και η άμεση δημοκρατία, και μάλιστα με εξοστρακισμό. Χρειάζεται ένας δήμαρχος, που θα συντονίζει τα του Δήμου, δυναμικά, αλλά με συνεννόηση και συνεργασία, κατά τον καλύτερο τρόπο, θεωρώντας όλα τα δημοτικά πρόσωπα, σαν δικά του παιδιά, που δεν ανήκουν προκαταβολικά στον συνδυασμό του. Τα ίδια ισχύουν, φυσικά και για τα υπόλοιπα στελέχη. Δεν εξηγείται, από τους εισηγητές, η αναγκαιότητα της ύπαρξης των συνδυασμών, με ομαδάρχη. Εκτιμούμε ότι: Οι συνδυασμοί, ίσως δείχνουν συλλογικότητα, αλλά, έτσι, όμως στην τοπική αυτοδιοίκηση: *Διαχωρίζονται οι δημότες, εκ προοιμίου, στους δικούς μας και στους άλλους και προδιαθέτουν αντιπαλότητες, οπότε, η δήθεν συλλογικότητα ατονεί και δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία στη λήψη των αποφάσεων, αφού, συνήθως ο συνδυασμός του δημάρχου δεν θα έχει την πλειοψηφία στο Δ.Σ. και αφού αυτές, σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνονται χωρίς συνεννόηση, ή με συναλλαγές, επειδή οι «υπόλοιποι» θα θεωρούνται ντε φάκτο (λόγω των συνδυασμών) ξένοι κι αντίπαλοι. *Στην απλή αναλογική δεν επιτρέπονται πλειοψηφίες και μειοψηφίες, εκ των προτέρων. Έτσι κι αλλιώς οι συμμαχίες, μπορούν να επιτευχθούν κάθε στιγμή, αφού θα θεωρούνται όλοι μία οικογένεια, φανερά και εξ υποθέσεως και οι αποφάσεις θα παίρνονται λογικά και δημοκρατικά, κάθε φορά από τα εκλεγμένα πρόσωπα και εκ των ενόντων. Οι όποιες αποφάσεις, βέβαια, θα έχουν πάντα και πολιτική χροιά, αλλά είναι ανεπίτρεπτο να προτείνονται κομματικά χρίσματα, που μερικοί θα προσπαθήσουν να τα περάσουν (και μπορεί να το «πετύχουν»). Επίσης, με τους συνδυασμούς, δημιουργούνται και όρια ποσοστών συμμετοχής στην Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄ κατανομή των εδρών, αδιάθετα υπόλοιπα κλπ, που στέλνουν περίπατο την απλή αναλογική. Δεν υπάρχει λόγος να διαιρεθούν οι σύμβουλοι προεκλογικά και δεν χρειάζεται παραλληλισμός με την κεντρική πολιτική σκηνή που είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ.