• Σχόλιο του χρήστη 'Καθηγητής ΑΕΙ' | 8 Μαΐου 2018, 10:15

    Ίσως θα έπρεπε να δοθούν ορισμένα μισθολογικά προνόμια - κίνητρα προκειμένου κάποιος υπάλληλος να μείνει ή να παραμείνει στην ΑΥΕ ΟΤΑ. Πρόκειται για μια υπηρεσία με πάρα πολλή μεγάλη ευθύνη και, ίσως, απειλές από αιρετούς, κάτι που θα οδηγήσει στην υποστελέχωσή της, λαμβανομένου υπόψιν και του ενιαίου μισθολογίου. Δεν είναι λογικό οι υπάλληλοι αυτής της κομβικής υπηρεσίας να πληρώνονται τα ίδια που πληρώνονται πχ οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών.