• Σχόλιο του χρήστη 'Aaa' | 11 Μαΐου 2018, 11:36

    Αρχή ήμισυ παντός … Για να λειτουργήσει άμεσα και με σωστό τρόπο η νέα υπηρεσία, ορθώς στελεχώνεται με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Είναι πολύ εύκολο να δουλέψει κάποιος εάν μετακινηθεί σε μια υπηρεσία που ήδη λειτουργεί, είναι ήδη στεγασμένη, έχει υλικοτεχνική υποδομή και υποστήριξη, έχει προϊσταμένους που γνωρίζουν το αντικείμενο, έχει το αρχείο στη θέση του και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα αυτονόητα, εδώ δεν υπάρχουν. Για όσους είμαστε τώρα στη θέση αυτή, η ευθύνη της εκκίνησης μιας νέας υπηρεσίας με τόσο ευρύ, δύσκολο και υπεύθυνο αντικείμενο είναι πραγματικά μεγάλη (και χωρίς να δίνεται κανένα κίνητρο). Για το προσωπικό λοιπόν που θα σηκώσει αυτό το βάρος, καλό θα είναι να φροντίσουμε να βοηθηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, καλό θα είναι να τοποθετηθεί μαζί τους : 1. ως Επόπτης ΟΤΑ, ο σημερινός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας της αντίστοιχης Α.Δ. . Επόπτες ΟΤΑ που (ενώ θα έχουν τα τυπικά προσόντα) θα έρθουν ουρανοκατέβατοι και δεν θα έχουν ασχοληθεί ποτέ με το αντικείμενο στην πράξη (όχι μόνο του ελέγχου νομιμότητας αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης γενικά), στην καλύτερη περίπτωση θα καθυστερήσουν πολύ την διαδικασία. Στην χειρότερη, θα μας αποσυντονίσουν και θα κάνουν τραγικά λάθη. 2. Το προσωπικό των τμημάτων Γραμματείας που έως σήμερα είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη και την αρχειοθέτηση εγγράφων των Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού. Το αντικείμενό τους είναι και αρκετό και σοβαρό. Ευχαριστώ.