• Σχόλιο του χρήστη 'BBBB' | 11 Μαΐου 2018, 14:19

    Στην παρ.2 θα πρέπει να προστεθούν τα απαραίτητα πτυχία, ως τυπικό προσόν διορισμού, για τους υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.