• Σχόλιο του χρήστη 'Νικήτας' | 11 Μαΐου 2018, 21:13

    Αναφορικά με τη στελέχωση της Υπηρεσίας Αυτοτελούς Εποπτεία ΟΤΑ, μπορεί για κάποιους να θεωρείται αυτονόητη η υποχρεωτική μετάταξη όσων έκαναν ήδη τον έλεγχο αλλά θα πρέπει να γίνουν διευκρινίσεις αναφορικά με α) το υποχρεωτικό χρονικό διάστημα που θα πρέπει να στελεχώσουν αυτή την Υπηρεσία, β) αν θα τους επιτραπεί να συνεχίσουν να είναι σε αυτήν την Υπηρεσία ασχέτως των τυπικών τους προσώπων (πτυχίων) και μετά την υποχρεωτική αυτή μετάταξη, γ) τι ισχύει αναφορικά με την ημερομηνία 01.01.2018 που οι υπάλληλοι εκτελούσαν έλεγχο νομιμότητας; Κάποιοι ήταν σε απόσπαση τότε, δ) αν κάποιοι υπάλληλοι μέχρι να ξεκινήσει η Υπηρεσία έχουν πραγματοποιήσει μετάταξη ή απόσπαση, αυτή θα αρθεί; ε) αν μετά τη σύσταση τη Υπηρεσίας έρθει μία μετάταξη υπαλλήλου που ήταν με τις παλαιότερες διατάξεις και έχει αργήσει να πραγματοποιηθεί, τι θα ισχύσει; στ) αναφορικά με τη μετέπειτα στελέχωση, είναι απορίας άξιο να γίνεται αναφορά στο νομοσχέδιο μόνο για τα πτυχία και τόση αναφορά στα σχόλια για απόφοιτους της Σχολής αλλά όχι σε κατόχους εξειδικευμένων μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, στα Οικονομικά, στα Νομικά κλπ. Θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι κάτοχοι εξειδικευμένων μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών στη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας. Μου φαίνεται άδικο και χωρίς λογική π.χ. ένας κάτοχος εξειδικευμένου μεταπτυχιακού να μην είναι τουλάχιστον εξίσου ικανός με έναν κάτοχο πτυχίου ίδιου αντικειμένου, π.χ. στη Δημόσια Διοίκηση.