• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΑΔΗΠ-ΔΜ' | 14 Μαΐου 2018, 11:08

    Ο Επόπτης ΟΤΑ να προέρχεται μόνο από την ιεραρχία της Διοίκησης και όχι από τον ιδιωτικό τομέα