• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΑΔΗΠ-ΔΜ' | 14 Μαΐου 2018, 12:49
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο «Διαμεσολαβητής» επιλαμβάνεται αναφορών, καταγγελιών κ.λπ. φυσικών ή νομικών προσώπων για θέματα κακοδιοίκησης κ.λπ., απολαμβάνει τυπικά «λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας» (άρθρο 151), αλλά συγχρόνως μπορεί να παυθεί (άρθρο 159), με αυξημένη πλειοψηφία, για «σοβαρή πλημμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων του», από τους εργοδότες του, δηλαδή τους εκπροσώπους των Δημοτικών Αρχών, που τον επιλέγουν και τον πληρώνουν. Είναι εμφανές ότι η άσκηση των καθηκόντων του θα γίνεται με εντελώς «ανεπηρέαστο» τρόπο υπό την συνεχή απειλή απόλυσης.