• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΑΔΗΠ-ΔΜ' | 14 Μαΐου 2018, 12:36
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να αποσαφηνιστεί και να τροποποιηθεί το δεύτερο εδάφιο αρ. 99 του ν. 4483/2017 για την προσωπική διαφορά και να συμπεριληφθούν οι συνάδελφοι που μετακινήθηκαν στις Απ.Δ. δυνάμει των νόμων 4117/2013, 4018/2011 και 3528/2007 όπως άλλωστε αναφέρεται στην από τις 22 Φεβρουαρίου 2018 με αρ. πρωτ. 41051/2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών η οποία σήμερα υπερκαλύπτει το νόμο.