• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ' | 14 Μαΐου 2018, 13:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Έχει γίνει σαφές ότι οι Δήμοι αδυνατούν να δημιουργήσουν και να στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Δόμησης τις οποίες όφειλαν να συστήσουν από 1-1-2011 σύμφωνα με τον ν.3852/10. Η παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση αντί να αντιμετωπίσει οριστικά το πρόβλημα, παρατείνει ουσιαστικά επ' αόριστον την κατά γενική ομολογία προβληματική (και υποτίθεται μεταβατική) διαδικασία της "διοικητικής υποστήριξης". Στην προτεινόμενη ρύθμιση (παρ.3) προβλέπεται ότι όταν διαπιστωθεί αδυναμία, οι αρμοδιότητες θα ασκούνται με διοικητική υποστήριξη από την ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας. ΔΕΝ υπάρχει όμως καμία πρόβλεψη για την περίπτωση που η ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας δεν έχει την ελάχιστη στελέχωση. Πως θα ασκηθούν στην περίπτωση αυτή οι αρμοδιότητες; Επίσης, αν η ΥΔΟΜ της έδρας έχει την ελάχιστη στελέχωση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στα όρια του οικείου Δήμου, αυτό δεν σημαίνει ότι η στελέχωσή της επαρκεί και για την άσκηση της διοικητικής υποστήριξης προς άλλους Δήμους ή ακόμη και στο σύνολο των Δήμων της ΠΕ. Θα πρέπει συνεπώς για την έναρξη της άσκησης διοικητικής υποστήριξης να διαπιστωθεί επάρκεια στη στελέχωση της ΥΔΟΜ τέτοια ώστε να μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών όλων των Δήμων. Τι θα γίνει αν δεν διαπιστωθεί τέτοια επάρκεια; Επιπλέον ο τρόπος στελέχωσης των ΥΔΟΜ που θα παραμείνουν είναι προβληματικός. Η εφαρμογή της πολυδαίδαλης πολεοδομικής νομοθεσίας απαιτεί έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι παραμένουσες ΥΔΟΜ θα στελεχωθούν από υπαλλήλους χωρίς καμία εμπειρία στο αντικείμενο (μάλιστα προτιμούνται οι αρχαιότεροι, που σημαίνει ότι σύντομα θα υπάρξουν και πάλι κενά λόγω συνταξιοδοτήσεων) γεγονός που δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ΥΔΟΜ. Παράλληλα δεν υπάρχει πρόβλεψη για την μετάταξη των έμπειρων στελεχών των ΥΔΟΜ που θα καταργηθούν, από τις ΥΔΟΜ που θα παραμείνουν καθώς και υποχρέωση διάθεσης προσωπικού από τους διοικητικά υποστηριζόμενους Δήμους που δεν συνέστησαν ποτέ ΥΔΟΜ, προς την ΥΔΟΜ που ασκεί την διοικητική υποστήριξη. Η μόνη οριστική λύση είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ στην Περιφέρεια ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η σύσταση ΥΔΟΜ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με στελέχωση που θα προκύψει από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στις ΥΔΟΜ των Δήμων και από πρόληψη νέου προσωπικού. Σε αυτό άλλωστε κατέληγε ουσιαστικά και το περσινό Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.4368/2016 για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης (βλ. σελ. 24 του Πορίσματος http://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2017/03/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf) Ωστόσο αν παραμείνει η στρεβλή διαδικασία της "διοικητικής υποστήριξης" θα πρέπει τουλάχιστον να προστεθεί στο παρόν άρθρο νομοθετική ρύθμιση αντίστοιχη με την πρόβλεψη της εγκυκλίου 3/1314/11-1-2011 του ΥΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ 4Α9ΙΚ-0) σελ.5 ότι "οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης, όταν ο αριθμός τους δεν ξεπερνά την ελάχιστη στελέχωση, απαγορεύεται να απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες ή αλλότρια καθήκοντα", ώστε να εξασφαλιστεί ότι η επάρκεια σε προσωπικό δεν θα είναι "θεωρητική" αλλά πραγματική (καθώς σήμερα το προσωπικό των ΥΔΟΜ απασχολείται σε πλήθος καθηκόντων άλλων υπηρεσιών του Δήμου αλλά και πλήθος επιτροπών με αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη δυσλειτουργία της ΥΔΟΜ).