• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ' | 14 Μαΐου 2018, 13:15

    άρθρο 108 παρ.4 Εξαιρεί από μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ Δεν πρέπει να εξαιρείται το προσωπικό των ΟΤΑ καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό υπάρχει και με την απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία