• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ' | 14 Μαΐου 2018, 14:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΑΡΘΡΟ 176 Προγραμματικές συμβάσεις Το άρθρο αναφέρεται στις Προγραμματικές Συμβάσεις, τους φορείς που επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις του περιεχομένου τους. Στην παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε για Δήμους χωρίς επαρκή Τεχνική Υπηρεσία ώστε να αναλαμβάνει τη διαδικασία σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης συμβάσεων μελετών . Τόσο η περίπτωση των Προγραμματικών Συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε όσο και με τη ΜΟΔ Α.Ε δημιουργούν προβληματισμό ως προς την πρακτική ευχέρεια των ανωτέρω φορέων να ανταπεξέλθουν έγκαιρα στις απαιτήσεις των αντισυμβαλλόμενων Δήμων αφού είναι προφανές ότι η ικανοποίηση των αναγκών τους θα καταστεί επιτακτική και άμεση. Ενδέχεται τελικά το υφιστάμενο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού των Δήμων να μετατοπιστεί σε ελλείψεις προσωπικού των ανωτέρω δύο φορέων με αποτέλεσμα η δομή αυτή να υπολειτουργεί σε σχέση πάντα με τις ανάγκες των Δήμων.