• Σχόλιο του χρήστη 'Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση "Κοινό Τηνίων"' | 14 Μαΐου 2018, 14:32
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι συνελεύσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικά συχνότερες, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Το άρθρο δεν θωρακίζεται με κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής (όπως πχ. άρθρο 88 παράγραφος 6). στο στ) η ενορία ως υποδιαίρεση θα πρέπει να παραλειφθεί.