• Σχόλιο του χρήστη 'Βολκιδης Μιχαήλ' | 30 Ιουλίου 2019, 22:50

    Να μην μπει όριο στο ποσό. Κάθε χρόνο οι ανάγκες ποικίλλουν. Την επόμενη σχολική χρονιά, παραδείγματος χάρη σε περίπτωση που δεν γίνουν οι μόνιμοι διορισμοί θα υπάρξει τεράστια μείωση χρηματοδότησης συγκεκριμένων πράξεων.