• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Σιμιτσής' | 30 Ιουλίου 2019, 23:22

    Θεωρώ ότι η επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς δεν αποτελεί λύση για τη διαμεσολάβηση. Σε πολλά δημοτικά συμβούλια δεν θα υπάρξει συναίνεση. Επιπλέον το κόστος πολλαπλών διαμεσολαβητών αντί ενός σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ σε μία περίοδο που όλοι επιδιώκουν μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η ύπαρξη ενός μεσολαβητή σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας εξασφάλιζε την εκλογή και έδινε την ευκαιρία στους δημότες όλου του νομού ή της περιφέρειας να έχουν πρόσβαση στη διαμεσολάβηση.