• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος' | 31 Ιουλίου 2019, 07:53

    ΥπάρχουνΚολλέγια που δεν έχουν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα ισότιμα με τα δημόσια Πανεπιστήμια. Η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει σε αυτό και να ασχοληθεί και με το καθεστώς των Κολλεγίων και τον νόμο για το ΣΑΕΠ. Υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις αναγνώρισης των πτυχίων. Δεν υπάρχει κάποια έτοιμη διάταξη να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο; Επίσης η απόφαση ΝΣΚ 66/2016 εκκρεμεί αποδοχής από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ αναφέρουμε ότι έχουμε για πλήρη ενσωματωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στον ελληνικό κράτος.