Άρθρο 65

1. Το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) καταργείται.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η ακαδημαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36.».

3. Το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 καταργείται.
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 20192020, με εξαίρεση τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.».

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε καθένα από τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..».

 • 2 Αυγούστου 2019, 08:10 | Βότσης Παύλος

  Αφορά στον Νόμο 4610 “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, ΓΑΚ και λοιπές διατάξεις”
  (ΦΕΚ/Α/Αρ.Φύλλου 70,7/5/2019) και συγκεκριμένα στο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Αρθρο 36 Παρ.2,β),ββ)          

  Αφού γίνεται ήδη αναφορά στο άρθρο 36 για άλλες παραγράφους
  Να προστεθεί κείμενο για την παρ.2,β),ββ) ώστε:
       ¨φοιτητές που έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι στο τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και δεν είναι κάτοχοι του τίτλου σπουδών τους επειδή εκκρεμεί η ορκωμοσία τους και εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου ,να έχουν το δικαίωμα εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι 31/7/2019 να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία (Μηχανικών Περιβάλλοντος).¨

  Με το συγκεκριμένο κείμενο θα δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές που ήταν συνεπείς στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών μετά την μετονομασία και να λάβουν δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος.

 • 2 Αυγούστου 2019, 00:32 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Καλή θητεία στην κα υπουργό και τους συνεργάτες της.Θέλω να εκφράσω τις παρατηρήσεις μου γιά το συγκεκριμένο άρθρο.
  1.Καταρχήν η κα υπουργός μας εξέπληξε ευχάριστα,αφού διατηρεί τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών,που θα ιδρυθούν από την επόμενη χρονιά.Να υποθέσουμε ότι θα ισχύσει το ίδιο και γιά τα 35 τμήματα των άλλων Πανεπιστημίων;
  2.Το συγκεκριμένο άρθρο κατατίθεται πρόχειρα σε άσχετο νομοσχέδιο.
  3. Α. Ποιοί ωφελούνται πραγματικά από την κατάργηση του τμήματος Νομικής Πατρών και Β Ποιοί ζημιώνονται;
  1)Η πόλη των Πατρών ωφελείται,αφού τα τρία τμήματα Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,αναβαθμίστηκαν και περιλήφθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, χωρίς όμως ν’αλλάξουν έδρα σύμφωνα με το νομοσχέδιο Γαβρόγλου που αποδέχτηκε και η κα Κεραμέως. Έτσι,η πόλη δε θα χάσει τους φοιτητές της ούτε οι επαγγελματίες και η οικονομία των Πατρών θα ζημιωθούν.
  2)Το Πανεπιστήμιο Πατρών ωφελείται,επειδή πέτυχε να λειτουργήσει στην Πάτρα τμήμα Διοικητικής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης.Το συγκεκριμένο τμήμα, ήρθε ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης των καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών γιά τη συγχώνευση με το ΤΕΙ που κινούνταν στην πολιτική «όλα να έρθουν στην Πάτρα».Έτσι,ενώ η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου,αλλά κι εκείνες του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρούσαν το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο Μεσολόγγι με σκοπό να λειτουργεί εκεί κι όχι στην Πάτρα,οι καθηγητές που διαπραγματεύονταν,το άλλαξαν και έτσι το Πανεπιστήμιο Πατρών στερήθηκε ένα από τα πιό παλιά τμήματα στη Δυτική Ελλάδα,αλλά έτσι,ήρθαν τελικά στην Πάτρα προπαντός οι καθηγητές,αλλά και 200 επιπλέον φοιτητές από το Μεσολόγγι που δεν είχε πέρυσι η πόλη των Πατρών.Και φυσικά οι οικονομικές δραστηριότητες των επαγγελματιών που λέγαμε πιό πάνω.Αυτοί οι 200 εξισορροπούν την απώλεια των 200 της Νομικής.Αλλά είναι από το Μεσολόγγι. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ενδιαφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών,γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει,αφού πριν από εικοσιπέντε χρόνια η Σύγκλητός του αποφάσισε και τα κατάφερε να μεταφέρει το Οικονομικό από το Αγρίνιο.Και πριν από λίγες ημέρες πάλι η Σύγκλητος ψήφισε να μεταφερθεί το Ιστορικό-Αρχαιολογικό από το Αγρίνιο στην Πάτρα. Πόλεμος κανονικός εναντίον των γειτονικών της πόλεων δηλαδή που επαναλαμβάνεται χωρίς ενδιαφέρον γιά την περιφερειακή ανάπτυξη.
  3)Το ΕΚΠΑ συνολικά ωφελείται γιατί και ο πρώην υπουργός Γαβρόγλου και η νυν υπουργός αποδέχονται να λειτουργεί μόνο ως προς αυτό η πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών.Είναι γνωστή η προσπάθεια γιά ίδρυση Νομικής στο Πάντειο το 1994,όταν το ΕΚΠΑ την απέτρεψε με το επιχείρημα ότι δε χωρούν δύο νομικές στο λεκανοπέδιο και ότι δε διευκολύνει την αποκέντρωση.Στα νομοσχέδια όμως του Γαβρόγλου,τα οποία αποδέχτηκε η κα υπουργός,δεν ισχύουν οι παραπάνω αρχές γιά το ΕΚΠΑ,αφού τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Κοινωνιολογίας που θα λειτουργήσουν από του χρόνου σ’αυτό,έχουν ήδη άλλα τέσσερα ταίρια το πρώτο στο λεκανοπέδιο κι άλλο ένα το δεύτερο τα οποία έχουν παραγάγει χιλιάδες ανέργους,σύμφωνα με τις ευαισθησίες της κας υπουργού γιά τους νομικούς.Επίσης ωφελείται γιατί χάνει έναν πιθανό ανταγωνιστή που είναι σε κοντινή απόσταση όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών.
  Β. Ποιοί ζημιώνονται: 1)Οι Κομοτηναίοι και το ΔΠΘ,οι οποίοι ενώ με την κατάργηση του άρθρου κέρδισαν στα σημεία,όταν το Σεπτέμβρη θα γίνουν οι μετεγγραφές με το νόμο Γαβρόγλου,θα υποχρεωθούν να χάσουν τους μισούς φοιτητές της Νομικής που θα ζητήσουν μετεγγραφή γιά τη Νομική του ΕΚΠΑ και φυσικά και οι επιχειρηματίες της Κομοτηνής όπως εξάλλου γίνεται τα τελευταία είκοσι χρόνια.Η κα υπουργός έχει ευθύνη να περιορίσει τις συγκεκριμένες μετεγγραφές.
  2.Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνολικά.Το Τμήμα Οπτικής Αιγίου καταργήθηκε.Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Ναυπάκτου ομοίως.Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μεσολογγίου εξαφανίστηκε.Αν στηριζόταν από τους φορείς το Αγρίνιο γιά να δεχτεί αυτό τη Νομική κι όχι η Πάτρα,ίσως να είχε μεγαλύτερη επιτυχία και να μην το αντιμετώπιζε με τον ίδιο τρόπο το ΔΠΘ και η Κομοτηνή.Ζημιώνεται και συνολικά η Δυτική Ελλάδα από την Κέρκυρα και κάτω γιατί όλοι αυτοί οι φοιτητές που ζούν εκεί,θα κάνουν το γύρο της Ελλάδας γιά ένα καπρίτσιο.
  3.Οι φοιτητές της Νομικής του ΕΚΠΑ και κυρίως εκείνοι που πέρασαν όχι με μετεγγραφή,αλλά με τις ψηλές βάσεις της Αθήνας,γιατί όπως και τις προηγούμενες χρονιές,θα φοιτήσουν 700 άτομα στο έτος σε συνθήκες Ινδίας, Αιθιοπίας και Κογκό,στα βρόμικα αμφιθέατρα του περασμένου αιώνα.
  4.Οι διδάκτορες στο χώρο της επιστήμης του Δικαίου που έχουν και περισσότερα ακόμα προσόντα,οι οποίοι περίμεναν την ίδρυση τέταρτης Νομικής γιά να διοριστούν κι εκείνοι,αλλά τώρα μάλλον θα αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Απ’ ό,τι ξέρω,η νέα κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική προσέλκυσης των μορφωμένων του εξωτερικού.Αυτούς όμως γιατί τους διώχνει;
  Μήπως τελικά οι ζημιωμένοι από τη συγκεκριμένη παράγραφο κατάργησης της Νομικής είναι πολύ περισσότεροι από εκείνους που ωφελούνται;Μήπως,πέρα από την προεκλογική εξαγγελία-πυροτέχνημα του ΣΥΡΙΖΑ γιά ίδρυση Νομικής στην Πάτρα,η κατάργησή της πονάει περισσότερο από την ύπαρξή της;Και προσοχή,εγώ λέω να γίνει οπουδήποτε.Γιατί όχι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που τη ζήτησαν κι αυτά.

 • 2 Αυγούστου 2019, 00:30 | Βότσης Παύλος

  Αφορά στον Νόμο 4610 “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, ΓΑΚ και λοιπές διατάξεις”
  (ΦΕΚ/Α/Αρ.Φύλλου 70,7/5/2019) και συγκεκριμένα στο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  Αρθρο 36 Παρ.2,β),ββ)          

  Αφού γίνεται ήδη αναφορά στο άρθρο 36 για άλλες παραγράφους
  Να προστεθεί κείμενο για την παρ.2,β),ββ) ώστε:
       ¨φοιτητές που έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι στο τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και δεν είναι κάτοχοι του τίτλου σπουδών τους επειδή εκκρεμεί η ορκωμοσία τους και εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου ,να έχουν το δικαίωμα εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι 31/7/2019 να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία (Μηχανικών Περιβάλλοντος).¨

  Με το συγκεκριμένο κείμενο θα δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές που ήταν συνεπείς στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών μετά την μετονομασία και να λάβουν δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος.

 • 31 Ιουλίου 2019, 22:02 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Εύχομαι στη κα Κεραμέως και στους συνεργάτες της καλή θητεία. Παρά τη θετική μου τοποθέτηση στο υπόλοιπο νομοσχέδιο,στο άρθρο 65 πρέπει να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις:
  1)Περίμενα ότι τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που θα λειτουργούσαν το επόμενο έτος,θα έκλειναν κι αυτά,άρα και τα υπόλοιπα 35 τμήματα των άλλων πανεπιστημίων;Επομένως,όλη αυτή η ενέργεια,έγινε μόνο γιά τη Νομική Πατρών. Αυτό βέβαια,δε ζημιώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών,αφού η λειτουργία των ΤΕΦΑΑ ήταν χρόνιο αίτημα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.Άρα λοιπόν, διαψεύστηκα και πολύ ευχάριστα.
  2)Πρέπει να παρατηρήσω ότι το άρθρο γιά την κατάργηση της Νομικής περιλήφθηκε πρόχειρα σε άσχετο νομοσχέδιο.
  3)Δε ζημιώθηκε ούτε η Πάτρα ούτε το Πανεπιστήμιο Πατρών,γιατί α)τα τρία τμήματα Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που ανωτατοποιήθηκαν, περιλήφθηκαν μεν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά παρέμειναν στην Πάτρα.Άρα ο αριθμός των φοιτητών που έρχονταν στην Πάτρα κάθε χρόνο δε θα μειωθεί,ούτε και οι οικονομικές δραστηριότητες των Πατρινών επαγγελματιών που στηρίζονταν στη διαβίωσή τους στην πόλη.β)Επειδή το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που προβλεπόταν από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ,αλλά κι από την προηγούμενη κυβέρνηση να λειτουργήσει στο Μεσολόγγι κι εκεί λειτουργούσε γιά αρκετά χρόνια,καταργήθηκε.
  Όμως,χάρη στη διαπραγματευτική ικανότητα των καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών,αυτό νεκραναστήθηκε!και ήρθε στην Πάτρα με άλλο όνομα και κατεύθυνση, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,μάλλον λόγω επιθυμίας των καθηγητών να μην πάνε στο Μεσολόγγι.Κι αυτό είναι η δεύτερη φορά που επαναλαμβάνεται στην ιστορία του Πανεπιστημίου.Η πρώτη φορά ήταν με το Οικονομικό του Αγρινίου.Όμως έτσι,οι φοιτητές που θα πήγαιναν στο Μεσολόγγι,θα πάνε τώρα στην Πάτρα,άρα θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών κι έτσι θα κερδίσουν οι Πατρινοί επαγγελματίες που αναφέραμε πιό πάνω.
  4)Ποιός ζημιώθηκε;α)Μα συνολικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα οι πόλεις του Μεσολογγίου που αναφέραμε πιό πάνω και του Αγρινίου που θα ήταν μία πολύ καλή πρόταση να δεχτεί τη Νομική.Αλλά αυτό είναι ένα θέμα γιά το οποίο θα δώσουν μάχη οι φορείς της Αχαϊας. β)Εκείνοι που ζημιώθηκαν πάλι είναι οι Κομοτηναίοι επειδή επιμένοντας στη λογική της τοπικιστικής αντίθεσης με την Πάτρα,γιά μία ακόμα φορά φέτος θα χάσουν τους φοιτητές που θα εισαχθούν μεν στη σχολή τους,αλλά θα πάρουν οι μισοί μετεγγραφή γιά τη Νομική του ΕΚΠΑ. Άρα,θα χάσουν και οι επαγγελματίες της Κομοτηνής.γ)Θα χάσουν γιά άλλη μία φορά,οι φοιτητές που θα εισαχθούν με ψηλές βάσεις στη Νομική του ΕΚΠΑ,αλλά θα υποχρεωθούν να φοιτήσουν 700 στο έτος,όπως και οι προηγούμενοι δηλαδή,σε συνθήκες Ινδίας,Κογκό και Μπαγκλαντές.δ)Θα χάσουν και οι δεκάδες διδάκτορες στην επιστήμη του δικαίου,οι οποίοι έλπιζαν ότι με την ίδρυση τέταρτης Νομικής μπορεί να διορίζονταν καθηγητές σ’αυτήν. Τώρα μάλλον,θα στραφούν στο εξωτερικό.Εδώ,υπάρχουν ευθύνες της κας υπουργού,η οποία ισχυρίζεται ότι θέλει να προσελκύσει μορφωμένους του εξωτερικού.
  Μήπως τελικά είχε πιό πολλούς ζημιωμένους η κατάργηση της τέταρτης Νομικής απ’ό,τι ωφελημένους;Πάντως εγώ ελπίζω να υποχωρήσει η κυβέρνηση και να ιδρύσει την τέταρτη Νομική αν όχι στην Πάτρα,στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,όπου επιθυμεί,αρκεί να την ιδρύσει κάπου έτσι ώστε να υπάρξει ωφέλεια σε όλες τις κατηγορίες συμπολιτών που τώρα ζημιώνονται.

 • 31 Ιουλίου 2019, 11:29 | Κώστας

  Είναι δυνατό να καταργείται η Νομική στην Πάτρα, τι στιγμή που τόσα πολλά παιδιά πάνε στο εξωτερικό για να σπουδάσουν νομική; (κοιτάξτε πόσοι έλληνες πάνε στην Κύπρο και πληρώνουν +12.000 ευρώ το χρόνο δίδακτρα).
  Είναι δυνατό το εκπαιδευτικό σύστημα που εισάγει 10.000 φιλολόγους και χιλιάδες μαθηματικούς (όλοι στον προθάλαμο της ανεργίας) να θεωρεί πρόβλημα επιπλέον 200 νομικούς (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστές κτλ);
  Είναι το μόνο τμήμα που δημιουργείται με βάση κάποια μελέτη και με εκπαιδευτικά κριτήρια.
  Παρακαλώ να αποσυρθεί ή στην χειρότερη περίπτωση να δοθεί ένας χρόνος παράτασης για την λειτουργία του.

 • 31 Ιουλίου 2019, 11:49 | Παναγιώτης Νικολακόπουλος

  Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
  Με αυτό το ηλεκτρονικό σχόλιό μου, θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου όσον αφορά την απόφαση για την διακοπή των διαδικασιών ίδρυσης Τμήματος Νομικής στην Πάτρα, κι αυτή την επισήμανση την κάνω και ως μαθητής της Γ' Λυκείου και ως κάτοικος του Δήμου Πατρέων και ως υποψήφιος για εισαγωγή σε ένα τμήμα Νομικής. Θεωρώ πως η κυρία Υπουργός τήρησε τη δέσμευση όλης της παράταξής της, διατηρώνταςτην ισορροπία στο ακαδημαϊκό τοπίο και θέτοντας ένα τέλος στην κυρίαρχη για έτη λογική που ήθελε τις τοπικές κοινωνίες να πιέζουν τους πολιτικούς να ιδρύσουν σχολές στον τόπο τους και τους ίδιους να διαμορφώνουν την προσωπική τους πελατεία ψηφοφόρων. Ωστόσο, θεωρώ επιτακτική ανάγκη τον εμπλουτισμό της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με νέα τμήματα. Αυτή τη στιγμή, πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των σχολών στις οποίες μπορεί να φοιτήσει ένας μαθητής προερχόμενος από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, ενώ το Πανεπιστήμιο Πατρών σε διαθέτει Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αγγλικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Φιλολογίας κτλ. Είναι, κατά τη γνώμη μου, λυπηρό ένα σχετικά παλαιό Πανεπιστήμιο με διακρίσεις και προσφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα να μη προσφέρει επαρκείς ευκαιρίες σε μαθητές του πρώτου επιστημονικού πεδίου.
  Με την προσήκουσα εκτίμηση,
  Παναγιώτης Νικολακόπουλος 

 • 31 Ιουλίου 2019, 11:05 | Αθανάσιος

  Είναι τραγικό, στο έτος 2019, να στοχοποιείτε μια πόλη, μια περιφέρεια και να καταργείτε με τέτοιο τρόπο την Νομική Σχολή Πάτρας, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις αποφάσεις και προτάσεις της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και τις αντιδράσεις των φορέων της πόλης, οι οποίοι αναμένουν συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό.
  Θα έπρεπε να επανεξετάσετε το θέμα με την κ. Πρύτανη και να μην μας στερήσετε την παροχή γνώσεων.

 • 31 Ιουλίου 2019, 09:20 | Δημήτρης

  Η μη ίδρυση και τέταρτης Νομικής σχολής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δε χρειαζόμαστε άλλους άνεργους δικηγόρους. Γενικότερα, η αλόγιστη δημιουργία τμημάτων ανά την Ελλάδα που είναι σε ασυμμετρία με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,μάλλον προβλήματα δημιουργεί στις οικογένειες λόγω και των πιέσεων που δέχονται από τα παιδιά για να υποστηρίξουν οικονομικά σπουδές χωρίς ιδιαίτερη επαγγελματική προοπτική, παρά λύνει προβλήματα των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

 • 31 Ιουλίου 2019, 09:34 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα σας.Εύχομαι καλή θητεία στην κα υπουργό και τους συνεργάτες της. Γιά το παρόν άρθρο έχω να κάνω καλοπροαίρετα τις επόμενες παρατηρήσεις:
  1)Προσωπικά περίμενα,ότι τα άρθρα που προβλέπουν την ίδρυση κι άλλων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών,άρα και στα υπόλοιπα Πανεπιστήμια;από του χρόνου,θα καταργούνταν κι αυτά. Διαψεύστηκα ευχάριστα κι έτσι το Πανεπιστήμιο Πατρών δε χάνει απ’αυτή την άποψη σε πρώτη φάση.
  2)Δυστυχώς,η παράγραφος γιά την κατάργηση της Νομικής σχολής στην Πάτρα, εκτός του ότι γίνεται με πολύ μεγάλη σπουδή,γίνεται και πρόχειρα,αφού εντάσσεται σε άσχετο νομοσχέδιο.Προφανώς,επιδρά κι εδώ το θυμικό του Έλληνα.
  3)Η Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών δε χάνουν και γιά δύο άλλους λόγους. α)Τα τρία τμήματα Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που ανωτατοποιήθηκαν,εντάχθηκαν μεν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,αλλά συνεχίζουν να εδρεύουν στην Πάτρα.Συνεπώς,οι οικονομικές δραστηριότητες που προέκυπταν τα προηγούμενα έτη απ’αυτούς,δε θα σταματήσουν και όλοι οι Πατρινοί που εμπλέκονταν σ’αυτές,μάλλον θα μείνουν ικανοποιημένοι. β)Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που προβλεπόταν από το σχεδιασμό της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου κι από την προηγούμενη κυβέρνηση να λειτουργήσει στο Μεσολόγγι και να κλείσει το ομώνυμο τμήμα στην Πάτρα καταργήθηκε.Όμως,με βάση το παρόν νομοσχέδιο, νεκραναστήθηκε και με άλλη ονομασία-αντικείμενο;Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,ξαναήρθε στην Πάτρα.Άρα,οι φοιτητές που θα πήγαιναν και προβλεπόταν να πάνε στο Μεσολόγγι,τώρα θα έρθουν στην Πάτρα. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πρόσθεση νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ικανοποίηση των Πατρινών επαγγελματιών που ωφελούνται απ’αυτό.
  4)Εκείνοι που χάνουν είναι η ευρύτερη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γιά τους λόγους που ήδη εκθέτουν οι φορείς που την εκπροσωπούν στην κα υπουργό και κυρίως το Αγρίνιο ή το Μεσολόγγι που όπως εξέθεσα πιό πάνω έχασαν όχι μόνο το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,αλλά και το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας γιά το οποίο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών ψήφισε να έρθει στην Πάτρα!Επίσης χάνουν και οι Αθηναίοι,οι Πατρινοί και οι Ηρακλειώτες υποψήφιοι φοιτητές,οι οποίοι θ’αναγκαστούν να ταξιδεύουν ως την Κομοτηνή οι μεν και οι πιό τυχεροί;να στοιβάζονται σε αριθμούς Ινδίας, Αιθιοπίας και Μπαγκλαντές στα αθηναϊκά αμφιθέατρα.Τέλος, χάνουν και δεκάδες διδάκτορες στην ευρύτερη επιστήμη του Δικαίου,οι οποίοι περίμεναν ότι επιτέλους θα διοριστούν στο νέο τμήμα.Τώρα,σίγουρα θα πάνε στο εξωτερικό. Ποιά είναι λοιπόν η πολιτική προσέλκυσης των νέων επιστημόνων κα υπουργέ;Θα τους θυσιάσετε γιά χάρη του θυμικού;
  5)Ελπίζω ότι η κα υπουργός θα δεχτεί του χρόνου να γίνει η τέταρτη Νομική σε κάποιο άλλο Πανεπιστήμιο,έστω στην Κρήτη ή και στη Θεσσαλία,αφού δεν αφήνει η Κομοτηνή να γίνει στην Πάτρα.Εσείς κα υπουργέ,που είστε και απόφοιτος της Νομικής του ΕΚΠΑ,πιστεύω ότι συμμερίζεστε την άποψή μου γιά τη χαμηλή ποιότητα σπουδών στα κτίρια αυτά του περασμένου αιώνα,με τα δεκάδες γκραφίτι.

 • 31 Ιουλίου 2019, 08:42 | Μυρτώ Στεφάνου

  Γιατί να μη γίνει η νομική Πατρών;

  Η παιδεία και η δυνατότητα σπουδών κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να σχετίζεται με την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά με την ίδια την επιστήμη, τη μόρφωση και την πρόοδο της κοινωνίας που εξαρτάται από τον αριθμό των ανθρώπων που λαμβάνουν μόρφωση. Θα πρέπει να δύνεται η δυνατότητα σπουδών σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μορφωθούν και να σπουδάσουν μια επιστήμη προς πρώτιστο όφελος συνολικά της κοινωνίας και όχι της οικονομίας την οποία έχουμε θεοποιήσει και προσαρμόσει σε αυτή όλες μας τις αποφάσεις και τον τρόπο ζωής.

  Με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα σας αφιερώνω, λοιπόν, μερικά αποσπάσματα από τα σχόλια των κειμένων που διδάσκονται οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης στο μάθημα των αρχαίων και τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο και μπορεί κανείς να τα βρει εδώ: http://www.study4exams.gr/anc_greek/

  Αριστοτέλης

  … Έπειτα από την παρουσίαση των προβληματισμών σχετικά με τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο και τους στόχους της παρεχόμενης στην εποχή του παιδείας, η ενότητα κλείνει με τη διατύπωση των προσωπικών θέσεων του Αριστοτέλη πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ο φιλόσοφος, λοιπόν, ακολουθεί τη μέση οδό και υποστηρίζει ότι οι νέοι πρέπει ασφαλώς να μαθαίνουν γνώσεις χρήσιμες για τη ζωή, όπως η ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική και το σχέδιο, αλλά από αυτές όχι όλες, παρά μόνο τις αναγκαίες. Κι από τις αναγκαίες, όμως, πρέπει να μαθαίνουνόσες ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και όχι τις ευτελείς που ασκούν οι δούλοι, οι οποίες αδρανοποιούν το σώμα και τον νου του ανθρώπου, τον καθιστούν αγροίκο, άξεστο («βάναυσον») και τον απομακρύνουν από την κατάκτηση της αρετής. Δεν αρμόζει στους ελεύθερους ανθρώπους να αναζητούν σε κάθε γνώση τη χρησιμότητα, γιατί αυτή μπορεί να τους οδηγήσει στη μονομέρεια. Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι οι χρήσιμες γνώσεις είναι απαραίτητες, αλλά δεν πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό. Ο χαρακτήρας της παιδείας, κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να είναι κυρίως ηθοπλαστικός και να στοχεύει τόσο στη διαμόρφωση του σώματος όσο και του πνεύματος του ελεύθερου ανθρώπου.

  … Τα έργα που δεν ταιριάζουν στους ελεύθερους ανθρώπους είναι αυτά που καθιστούν τον άνθρωπο που τα επιτελεί βάναυσο, δηλαδή ανίκανο να κατακτήσει την αρετή και να πράξει σύμφωνα με αυτή. Έτσι η επαγγελματική εκπαίδευση συνδέεται με τους «βαναύσους», δηλαδή με τους ανθρώπους που διαθέτουν τη γνώση και την κατασκευαστική τους ικανότητα στην υπηρεσία των άλλων με αμοιβή, αλλά αυτό είναι στοιχείο δουλικότητας. Φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης διακρίνει τη γνώση από την κοινωνική λειτουργία της, από την άποψη ότι η γνώση που οδηγεί σε επαγγελματική εξειδίκευση στο πλαίσιο του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας δεν αναιρεί τον αλλοτριωτικό χαρακτήρα της μισθωτής εργασίας, γιατί ο άνθρωπος «εμπορευματοποιεί» την επαγγελματική γνώση του, δηλαδή ένα ποιοτικό γνώρισμα της ύπαρξής του, και το υποτάσσει στη βούληση του άλλου. Αυτό δεν μπορεί όμως να είναι έργο παιδείας που ταιριάζει σε πολίτη, δηλαδή σε άνθρωπο ελεύθερο και αγαθό που υπηρετεί συνειδητά την πόλη.

  … Η παιδεία για τον Αριστοτέλη πρέπει να είναι με νόμο κοινή για όλους, γιατί έτσι υπηρετούνται η ευδαιμονία και η ενότητα της πόλης, και να μην παρέχεται ιδιωτικά με πρόγραμμα διδασκαλίας που επιλέγουν οι γονείς.

  … Η κοινή παιδεία είναι αναγκαία για την ενότητα της πόλης και την ευδαιμονία του συνόλου. Υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας με τα επιχειρήματα του «τέλους» και του «όλου» της πόλης. Με το πρώτο επιχείρημα επικαλείται τον τελικό σκοπό της πόλης, την ευδαιμονία, καθώς μάλιστα ο άνθρωπος ως φύσει πολιτική οντότητα πραγματώνεται στην πόλη. Η επίτευξη της κοινής ευδαιμονίας προϋποθέτει κοινό τρόπο για όλους τους πολίτες, δηλαδή μία και κοινή παιδεία για όλους τους πολίτες. Οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν μόρφωση ταιριαστή με το πολίτευμα της πόλης τους, έτσι ώστε να φτάσουν στον επιδιωκόμενο σκοπό, που είναι η ευδαιμονία του συνόλου των πολιτών. Εφόσον λοιπόν ο σκοπός της πόλης είναι κοινός, κοινή πρέπει να είναι και η παιδεία που προσφέρεται και να μην αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

  … Συνεπώς, αν στόχος της πολιτείας είναι να οδηγήσει τους πολίτες στην αρετή και κατ’ επέκταση στην ευδαιμονία, που είναι ο ύψιστος σκοπός, ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί, μόνο αν παρέχεται κοινό περιεχόμενο μόρφωσης σε όλους τους πολίτες.

 • 31 Ιουλίου 2019, 07:53 | Κωνσταντίνος

  ΥπάρχουνΚολλέγια που δεν έχουν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα ισότιμα με τα δημόσια Πανεπιστήμια. Η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει σε αυτό και να ασχοληθεί και με το καθεστώς των Κολλεγίων και τον νόμο για το ΣΑΕΠ. Υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις αναγνώρισης των πτυχίων.
  Δεν υπάρχει κάποια έτοιμη διάταξη να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο; Επίσης η απόφαση ΝΣΚ 66/2016 εκκρεμεί αποδοχής από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ αναφέρουμε ότι έχουμε για πλήρη ενσωματωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στον ελληνικό κράτος.

 • 31 Ιουλίου 2019, 03:42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΠΟΥΛΟΣ

  Οι σπουδές στην Ελλάδα περισσότερο μετά το 2000 με τους νόμους Αρσένη έπαψαν να εξυπηρετούν τις εργασιακές ανάγκες της χώρας και έγιναν αυτοσκοπός. Οπωσδήποτε αυτή ήταν μια εσφαλμένη πολιτική. Ωστόσο η δεδομένη κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά γιατί δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά περί των προθέσεων. Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι Έλληνες υποψήφιοι κατά μεγάλη πλειοψηφία επιθυμούν να σπουδάσουν στις ιατρικές, πολυτεχνεία, νομικές. Μάλιστα καταφεύγουν στο εξωτερικό για να επιτύχουν το σκοπό τους. Επίσης είναι γνωστό ότι τα «ισχυρά» πτυχία όπως είναι τα παραπάνω προσφέρουν αυξημένες ευκαιρίες εργασίας όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στο διεθνή χώρο. Συνεπώς ουδεμία δικαιολογία δεν υπάρχει για να μην ιδρυθεί 4η νομική. Αντίθετα απαιτείται να γίνουν καταργήσεις τμημάτων που μπορεί εύκολα να αποδειχτεί με μελέτες σταδιοδρομίας των αποφοίτων τους ότι δεν προσφέρουν ικανά εφόδια για εξεύρεση εργασίας.

 • 30 Ιουλίου 2019, 23:02 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΤΟ Πολύπαθο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ο τελευταίος μοχλός ανάπτυξης για μια περιοχή που συνεχώς υποβαθμίζεται .Τα παιδιά της Αχαίας και γενικά της Πελοποννήσου χωρίς νομικές σπουδές.Εκεί μπορούσατε να φτιάξετε καθαρά ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ και να δώσετε τη δυνατότητα και σε έλληνες φοιτητές να μπορούν να εγγραφούν αναβαθμίζοντας το πανεπιστήμιο. Μήπως θα έπρεπε λίγο να το ξαναδείτε ; Τμήματα όπως του ΑΓΡΙΝΙΟΥ χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Ποια είναι τελικά η πρόθεση για το πανεπιστήμιο πατρών;