• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΟΦΙΑ' | 31 Ιουλίου 2019, 12:26

    Υπηρεσιακά Συμβούλια. Κατάργηση των εκλογών στα υπηρεσιακά συμβούλια των Ο.Τ.Α., μεταξύ των υπαλλήλων. Τα δύο πρόσωπα από τα πέντε που αποτελείται το υπηρεσιακό, να βγαίνουν μέσα από τις Διευθύνσεις Προσωπικού, σε επίπεδο Προϊσταμένων και Διευθυντών. Με κλήρωση ή με τοποθέτηση κάθε φορά από διαφορετικό Δήμο. Το υπηρεσιακό συμβούλιο ασχολείται με Διοικητικά θέματα και θεωρώ ότι οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος, πλην αυτών των υπηρεσιών, εξυπηρετεί «αλλότρια» συμφέροντα. Επίσης σπάει η κομματικοποίηση αυτών των διαδικασιών και γίνεται πιο εύκολη η εργασία τους, για τον σκοπό τον οποίο καλούνται να επιτελέσουν.