• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ' | 31 Ιουλίου 2019, 12:39

    Άρθρο 5 10. α. η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 που αντικαθίσταται ως εξής : «1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.». Δεν πρέπει να αλλάξει η υπάρχουσα εκλογή του προέδρου και να παραμείνει ως έχει, καθόσον ο πρόεδρος που προτείνεται στο εν λόγω άρθρο δεν επιλέχθη την δεύτερη Κυριακή, όπως οι Δήμαρχοι, και μπορεί οι άλλοι υπάρχοντες συνδυασμοί να θέλουν να συνεργασθούν μεταξύ τους. Σαν παράδειγμα σας γνωρίζω το παρακάτω: π.χ. 1ος συνδυασμός 35% 2ος συνδυασμός 33% 3ος συνδυασμός 30% Αν θέλει να συνεργασθεί ο 2ος με τον 3ο θα έχουν συνολικά 63% και το νομοσχέδιο επιβάλει να διοικηθεί ο τόπος από το 35%. Αν θέλατε να βγαίνει όπως παραπάνω ο πρόεδρος θα έπρεπε να γίνονται εκλογές και την δεύτερη Κυριακή.