• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Ο.' | 31 Ιουλίου 2019, 15:43

    Αντίστοιχα με το εδάφιο του σημείου 1β. που προστίθεται («Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»), πρέπει να προστεθεί εδάφιο και για τους Ειδικούς Συμβούλους, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Ειδικούς Συνεργάτες. Αυτό, προφανώς, πρέπει να αφορά και τις ανανεώσεις των συμβάσεων αυτών των θέσεων. Να σημειώσω ότι κάτι τέτοιο είχε προβλεφθεί για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 (ετεροχρονισμένα), αλλά όχι για την περίοδο 2014-2019, με αποτέλεσμα άνθρωποι που δούλευαν και ανανεώθηκε η σύμβασή τους να χάνουν τον μισθό μεταξύ υπογραφής της ανανέωσης και έκδοσης του ΦΕΚ (περίπου 1 μήνας).