• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 31 Ιουλίου 2019, 18:17

    Δεδομένης της παύσης του προληπτικού ελέγχου του Ελ.Συν. από τις 31/07/2019 που έλεγχε τις πρώτες μισθοδοσίες των σχετικών προσώπων-θέσεων και διασφάλιζε την ύπαρξη υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, θα πρέπει να οριστεί κάποιος εξωτερικός φορέας παρόμοιου ελέγχου που θα διασφαλίζει τις ικανότητές τους. Για ευνόητους λόγους δεν είναι δυνατόν αυτή η αρμοδιότητα να αφεθεί σε εσωτερικό έλεγχο.