• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντόπουλος Βασίλειος' | 31 Ιουλίου 2019, 23:38

    Στις συνεργασίες μεταξύ παρατάξεων θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα ανάκλησης της συνεργασίας, στην περίπτωση που αθετηθούν όροι της συνεργασίας. Η υποχρεωτική και μόνιμη χωρίς δυνατότητα ανάκλησης της συνεργασίας, θα αποθαρρύνει τις συνεργασίες, πράγμα απαραίτητο σήμερα με τις συνθέσεις στα δημοτικά συμβούλια. Οι δήμαρχοι χρειάζονται οπωσδήποτε την συνεργασία και άλλων παρατάξεων για να μπορέσουν να διοικήσουν αποτελεσματικά, εφ' όσον και με βάση τις τροποποιήσεις του Κλεισθένη το δημοτικό συμβούλιο παραμένει το ανώτατο όργανο για την διοίκηση του δήμου.