• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Σ.' | 1 Αυγούστου 2019, 00:02

    Δεδομένης της ανάγκης ισονομίας και ομοίας αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών των υπηρετούντων σε Π & ΠΣ, αλλά και δεδομένης της ανάγκης υπηρέτησης των απαιτήσεων που εγείρονται και από τους ΣΓ & Κ των Π & ΠΣ, αλλά και από το γενικότερο πνεύμα με το οποίο καθίσταται αναγκαία η παρούσα ρύθμιση και οι έκτακτες σε αυτήν περιεχόμενες διατάξεις και προδιαγραφές, είναι εξόχως απαραίτητο να καλυφθούν οι προκύπτουσες περιπτώσεις λειτουργικών και οργανικών κενών στα Π & ΠΣ, ακόμα και με την εφαρμογή της παρ. 4, αλλά και ως συνέπεια των προβλεπόμενων στην παρ. 2. Προτείνεται η επισύναψη: 5. Για τυχόν προκύπτοντα κενά μετά την εφαρμογή των ανωτέρω, και προκειμένου να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των Π & ΠΣ και η αναγκαιότητα υπηρέτησης σε αυτά εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα, καλούνται, κατά το διάστημα 19 Αυγούστου 2019 έως 23 Αυγούστου 2019, εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων για τις οποίες προκύπτουν τα ανωτέρω κενά, που δεν υπηρετούν κατά το αναφερόμενο διάστημα σε Π & ΠΣ είτε με θητεία, είτε δυνάμει των ανωτέρω, χωρίς κώλυμα τοποθέτησης με απόσπαση σε Π & ΠΣ κατά τις πάγιες έως τώρα αντίστοιχες ρυθμίσεις, και οι οποίοι/-ες έχουν κριθεί κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες για Π & ΠΣ προηγουμένων ετών ή/και ως Σχολικοί Σύμβουλοι ή/και ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, να αιτηθούν τοποθέτηση στα ανακοινωθέντα κενά για το σχολικό έτος 2019-2020, συναινώντας στην μοριοδότησή και κατάταξή τους για τα αυξημένα προσόντα που αντιστοιχούν στις προσκλήσεις για ετήσιες αποσπάσεις σε Π & ΠΣ έως και το σχολικό έτος 2018-2019, από τα στοιχεία που κατέθεσαν κατά τις ανωτέρω αναφερόμενες κρίσεις, στις οποίες συμμετείχαν και παραμένουν στην διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 6. Σε περίπτωση που και κατόπιν των ενεργειών των προβλεπόμενων κατά τις ανωτέρω παρ. 4 & 5, παραμείνουν κενές θέσεις, αυτές προκυρήσσονται κατά ΔΔΕ, και καλούνται τα οικεία ΠΥΣΔΕ να αξιολογήσουν, κατά τα έως του σχ. έτους 2018-2019 ισχύοντα κριτήρια για τις αντίστοιχες αποσπάσεις, τις κατατιθέμενες υποψηφιότητες.