• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Φύττας' | 1 Αυγούστου 2019, 10:02

    Με την παράταση μιας σχολικής χρονιάς απλά παρατείνεται η εργασιακή ανασφάλεια των εκπ/κών των ΠΠΣ. Επιπλέον την επόμενη χρονιά θα είναι πολύ πιο δύσκολό να τοποθετηθούν σε κάποια καλή θέση λόγω έλλειψης οργανικω΄ν θέσεων. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι μια τιμωρία για τους εκπ/κούς των ΠΠΣ. Με τη διάθεση θε εργαστούν με την προοπτική του χρόνου να μην υπηρετούν στην ίδια θέση. Πως θα σχεδιάσουν και θα προγραμματίσουν την εργασία τους για την ερχόμενη χρονιά; Επίσης υπάρχουν 3 κατηγορίες εκπ/κών στα ΠΠΣ. Οι παλιοί και αυτοί οι οποίοι έχουν αξιολογηθοί (ο μοναδικοί στο δημόσιοομέας) καθώς και οι νεότεροι με βιογραφικό και συνέντευξη. Υπάρχουν εκ/κοί λοιπόν με πολλά χρόνια που έχουν στηρίξει το θεσμό των ΠΠΣ. Αυτοί θα πρέπει να τιμωρηθούν ψάχνοντας για μια θέση σε ένα ΠΥΣΔΕ; Αυτοί δεν είχαν την δυνατότητα να βελτιώσουν την μοριόδοτησή τους όλα αυτά τα χρόνια και στη συνέχεια μπαίνουν στην ίδια λίστα με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αλλάζουν συνέχεια οι κανόνες. Αφού αυτές οι θέσεις στι ΠΠΣ υπάρχουν, δώστε τις στους ανθρώπους που έχουν μοχθήσει σε αυτές. Έχουν αξιολογηθεί γι αυτές τις θέσεις.