• Σχόλιο του χρήστη 'Παρασκευή Χουρίδου' | 1 Αυγούστου 2019, 13:32

    Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο υπάρχει αντίφαση ως προς την αρμοδιότητα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο αρ.5 την έχει η Οικονομική ενώ στο αρ. 9 αναφέρεται το σχέδιο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η όλη διαδικασία σχεδιασμού κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης κλπ του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Ετησίου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος που εισήχθη με τον "Κλεισθένη" για τις Περιφέρειες, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και περιγραφούν αναλυτικά σε εγκύκλιο του υπουργείου προκειμένου να γίνει σαφές το περιεχόμενο παλαιών και νέων εννοιών πχ. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης(τι αφορά?), Τεχνικό Πρόγραμμα (τι αφορά?), εναλλακτικές προτάσεις παρατάξεων (πως καταρτίζονται και τι βαθμός πληρότητας απαιτείται?), κλπ,