Άρθρο 09 – Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος

Η συζήτηση και η ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος των δήμων και των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις επιχειρησιακού προγράμματος που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

  • 1 Αυγούστου 2019, 13:32 | Παρασκευή Χουρίδου

    Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο υπάρχει αντίφαση ως προς την αρμοδιότητα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο αρ.5 την έχει η Οικονομική ενώ στο αρ. 9 αναφέρεται το σχέδιο της Εκτελεστικής Επιτροπής.

    Η όλη διαδικασία σχεδιασμού κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης κλπ του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Ετησίου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος που εισήχθη με τον «Κλεισθένη» για τις Περιφέρειες, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και περιγραφούν αναλυτικά σε εγκύκλιο του υπουργείου προκειμένου να γίνει σαφές το περιεχόμενο παλαιών και νέων εννοιών πχ. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης(τι αφορά?), Τεχνικό Πρόγραμμα (τι αφορά?), εναλλακτικές προτάσεις παρατάξεων (πως καταρτίζονται και τι βαθμός πληρότητας απαιτείται?), κλπ,

  • 31 Ιουλίου 2019, 20:29 | Περικλής Καπετανόπουλος

    Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να εγκρίνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία από το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι απο οποιδήποτε Επιτροπή. Οι Επιτροπές πρέπει να περιοριστούν στον εισηγητικό χαρακτήρα των αποφάσεων τους και να μην αποτελέσουν μοντέλα υποκατάστασης των συλλογικών οργάνων διαβούλευσης.

  • Τελικά το επιχειρησιακό πρόγραμμα το εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή ή η Οικονομική;