• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΥΣΑ' | 1 Αυγούστου 2019, 14:33

    Σε περίπτωση που ένας συνδυασμός για ανάδειξη Προέδρου Κοινότητος πάρει 51% αλλά λόγω αδιάθετων υπολοίπων οι έδρες διαμορφωθούν ως δύο, δύο και μίας δεν θα πρέπει να διεξαχθεί ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, αφού δε θα μπορεί ο Πρόεδρος να έχει την πλειοψηφία? Πως θα μπορεί να βγάζει αποφάσεις?