• Σχόλιο του χρήστη 'Σ. Μαμάη' | 2 Αυγούστου 2019, 08:06

    Στο άρθρο 24, παρ. 5, θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριληφθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του Ν. 4591/2019 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα στις απαιτήσεις προσβασιμότητας και η υποβολή εκθέσεων προς την Ε.Ε. Επίσης, θεωρώ ότι το σχετικό Τμήμα θα πρέπει να παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και να συμμετέχει στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας.