• Σχόλιο του χρήστη 'Βότσης Παύλος' | 2 Αυγούστου 2019, 08:10

    Αφορά στον Νόμο 4610 “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, ΓΑΚ και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ/Α/Αρ.Φύλλου 70,7/5/2019) και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρθρο 36 Παρ.2,β),ββ)           Αφού γίνεται ήδη αναφορά στο άρθρο 36 για άλλες παραγράφους Να προστεθεί κείμενο για την παρ.2,β),ββ) ώστε:      ¨φοιτητές που έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι στο τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και δεν είναι κάτοχοι του τίτλου σπουδών τους επειδή εκκρεμεί η ορκωμοσία τους και εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου ,να έχουν το δικαίωμα εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι 31/7/2019 να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία (Μηχανικών Περιβάλλοντος).¨ Με το συγκεκριμένο κείμενο θα δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές που ήταν συνεπείς στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών μετά την μετονομασία και να λάβουν δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος.