• Σχόλιο του χρήστη 'Nikos' | 2 Αυγούστου 2019, 09:07

    Οι παρατηρήσεις μου αφορούν μόνο την παρ. 4 για την αυτόματη ανανέωση απόσπασης των αποσπασμένων το 2018-2019 για το 2019-20. Συγκεκριμένα: 1. Δεν αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται ΜΟΝΟ για τους αποσπασμένους μετά από αξιολογική διαδικασία μέσω ΕΠΕΣ και ΔΕΠΠΣ και όχι όσους έχουν αποσπαστεί μέσω ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ για κάλυψη κενών. 2. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπασμένοι στα ΠΠΣ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καλύπτουν παροδικά κενά που ενδεχομένως το επόμενο σχολικό έτος να μην υφίστανται πχ αποσπασμένος το 2018-19 που καλύπτει κενό εκπαιδευτικού με θητεία που ήταν σε άδεια ανατροφής το 2018-19, το 2019-20 δεν θα χρειάζεται στο Σχολείο. Η οριζόντια ανανέωση ΟΛΩΝ των αποσπασμένων για το 2019-20 θα δημιουργήσει σε πολλές περιπτώσεις σε σχολεία περισσότερους εκπαιδευτικούς σε κάποιες ειδικότητες ενώ θα υπάρχουν ελλείψεις σε κάποιες άλλες. Και εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί « για τους αποσπασμένους που το 2018-19 είχαν αποσπαστεί μέσω προκήρυξης της ΔΕΠΠΣ σε ΠΠΣ, η απόσπασή τους ανανεώνεται για το 2019-20, εφόσον μετά τις διαθέσεις εκπαιδευτικών με θητεία από ΠΠΣ σε ΠΠΣ παραμένει οργανικό κενό της ειδικότητάς τους στο Σχολείο». Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να ζητηθούν θα κενά από τα ΠΠΣ, να γίνουν οι διαθέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ των ΠΠΣ, να ανανεωθούν οι αποσπάσεις για το 2019-20 όσων εκπαιδευτικών είναι αναγκαίοι (υπάρχουν κενά) και τέλος να επιλεγεί (από το Υπουργείο) ο τρόπος που θα καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά στα ΠΠΣ το 2019-20