• Σχόλιο του χρήστη 'AΡ. ΣΙΜΟΣ' | 2 Αυγούστου 2019, 11:29

    Σχετικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, πρέπει να ισχύσουν ασυμβίβαστα ειδικών συμβούλων κ.α. με αιρετά μέλη Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου, ως και των στελεχών διοίκησης. Επίσης η διάταξη για πρώην δημάρχους ή άτομα με εμπειρία με απολυτήριο τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να προβλέπει και για πρώην χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες που έχουν εκλεγεί απευθείας και έχουν π.χ. ένα μίνιμουμ μιας πλήρους περιφερειακής θητείας. Η εμπειρία είναι χρήσιμη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συμπληρώνει την επιστημονική κατάρτιση νέων. Άλλωστε είναι παράδοξο να μπορεί κάποιος να εκλέγεται δήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης και να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ειδικός συνεργάτης.