• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Κυργιόπουλος' | 2 Αυγούστου 2019, 11:15

    Σε σχέση με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου που αφορά στις πιστώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού παρατηρείται μια σημαντική μείωση των πιστώσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά τόσο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όσο και από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά σε προσλήψεις αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ. Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόσβλεψη για προσλήψεις αναπληρωτών στα ΚΕΣΥ και στις ΕΔΕΑΥ, υποστηρικτικοί θεσμοί με πολύ σημαντικό αποτύπωμα για τους μαθητές, τις οικογένειές του και τη σχολική κοινότητα. Θα πρέπει επομένως να προβείτε πιθανότατα σε ανακατανομή των κονδυλίων ή σε στην εξεύρεση νέων πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν τα χιλιάδες λειτουργικά κενά στις δομές τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής (διότι οι μόνμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα το νέο σχολικό έτος), προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων από την έναρξή τους. Με εκτίμηση, Γιάννης Κυργιόπουλος (αναπληρωτής ψυχολόγος-ΠΕ 23)