• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 12 Νοεμβρίου 2019, 13:41

    Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 24 του παρόντος (αφού παραπέμπει στο άρθρο 54 Σ)