• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Ζήφος' | 22 Νοεμβρίου 2019, 13:15

    Τη στιγμή που μιλάμε και βρίσκεται το άρθρο σε διαβούλευση, βρίσκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης από τις Αναπτυξιακές πάνω από 2.500 έργα σε ολόκληρη την ελληνική ύπαιθρο Ελλάδα, δίνοντας πραγματική ανάπτυξη μέσω των προγραμμάτων LEADER/CLLD. Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ηρεμία των Αναπτυξιακών Εταιρειών και στη συνέχιση του έργου τους, δημιουργούμε επείγουσες και επικίνδυνες για το μέλλον τους καταστάσεις. Είναι εντελώς λάθος η περίοδος που συζητείται το άρθρο και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει. Το άρθρο θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και - εάν είναι τόσο σπουδαία προτεραιότητα του κράτους - να επανέλθει αργότερα κατόπιν πραγματικής διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους.