• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Παπαδάκης' | 22 Νοεμβρίου 2019, 17:36

    Μήπως θα πρέπει να ληφθεί μέρμνα για τους Δημόσιους Υπαλλήλους που θα γίνουν άμισθοι Ειδικοί Συνεργάτες για την λήψη ειδικής άδειας κατά τις ημέρες παροχής των σχετικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας;