• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΤΟΣ' | 24 Νοεμβρίου 2019, 08:35

    Μετά από 22 έτη εργασίας σε Πολυμετοχική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία η οποία είχε συσταθεί με το π.δ 410/1995 και προσαρμοστεί με τον ν.3463/2006 και υπάγεται στο άρθρο 194 του ν.3852/2010 και λειτουργεί με τον ν.2190/20(περί Α.Ε όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)και τις ειδικές διατάξεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, αρκετοί συνάδελφοί μου και εγώ δεν είχαμε καταλάβει λόγω αρκετών επιμέρους προσθηκών , τροποποιήσεων, διευκρινήσεων, εγκυκλίων κ.λ.π που κατά καιρούς αφορούσαν το καθεστώς πρόσληψης του προσωπικού, την απογραφή του προσωπικού ή όχι στην ΕΑΠ και την μισθοδοσία του, το ότι υπήρχε η δυνατότητα εκ του νόμου συμμετοχής των εταιρειών μας σε προγραμματικές συμβάσεις των οποίων η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου άλλες φορές κρινόταν νόμιμη και άλλες μη νόμιμη και άλλες καταστάσεις που δημιουργούσαν ένα θολό τοπίο σε ότι αφορά το τι φορείς είμαστε δημόσιοι ή ιδιωτικοί ή κάτι "ερμαφρόδιτο", μετά λοιπόν από πολλά χρόνια υπαρξιακών αναζητήσεων, νομοθετήθηκε μετά και από δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν τις θέσεις των εταιρειών μας, ο ν.4483/2017 στο άρθρο 16 του οποίου διατυπωνόταν επιτέλους ξεκάθαρα το τι φορείς είμαστε, λύνοντας αρκετά θέματα που ήταν σε εκκρεμότητα πολλά χρόνια. Έρχεται τώρα η ως άνω νομοθετική διάταξη με σκοπό να άρει κάθε αμφισβήτηση για την δραστηριότητα μερικών αναπτυξιακών εταιρειών οι οποίες έχουν υποκαταστήσει τις αρμοδιότητες-αντικείμενο του δημοσίου τομέα (τεχνικές υπηρεσίες ΟΤΑ και δημοσίου) υλοποιώντας μελέτες και έργα, που οι αρμόδιοι φορείς δεν μπορούν να υλοποιήσουν λόγω ελλείψεων στο προσωπικό τους τους ή διότι το προσωπικό τους δεν θέλει να υλοποιήσει. Για την υφιστάμενη κατάσταση προφανώς και δεν φταίνε οι εμπλεκόμενες αναπτυξιακές εταιρείες και οι αιρετοί οι οποίοι θέλουν να υλοποιήσουν το τεχνικό πρόγραμμά τους, όμως η εν λόγω νομοθετική διάταξη αναστατώνει εκ νέου το τοπίο σε όλο το εύρος των Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών και ιδιαίτερα των πολυμετοχικών στις οποίες συμμετέχουν και φορείς ΝΠΙΔ, στις οποίες τίθεται εν ήδη τελεσίγραφου εντός των δύο επομένων μηνών να προσαρμοστούν ή όχι στην νέα διάταξη. Δηλαδή το κράτος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ότι αφορά την δραστηριότητα μερικών (5-6) αναπτυξιακών εταιρειών θέτει υπό υπαρξιακό προβληματισμό τον ρόλο εκατοντάδων άλλων αναπτυξιακών και των εργαζομένων σε αυτές, ενώ ο ρόλος τους είναι ξεκάθαρος και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως αναφέρει και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Ζήφος, που τα προγράμματα που υλοποιούμε βρίσκονται στην πιο κρίσιμη φάση υλοποίησης. Σαφέστατες και συμφωνώ με τις απόψεις του συναδέλφου Χαράλαμπου Μιχαλόπουλου, όμως θα πρέπει να οπωσδήποτε στην παρούσα φάση να αποσυρθεί η εν λόγω διάταξη και να κληθούν τα όργανα (ένωση, δίκτυα κλπ) των αναπτυξιακών εταιρειών μετά από διαβούλευση να καταθέσουν τις απόψεις τους, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή.