• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ' | 24 Νοεμβρίου 2019, 23:12

    Οι Περιφέρειες διαθέτουν έμπειρο τεχνικό προσωπικό για δημοπράτηση έργων και επίβλεψή της εκτέλεσης τους. Ως εκ τούτου, για το αντικείμενο της δημοπράτησης και της επίβλεψης της εκτέλεσης των δημοσίων έργων των Περιφερειών θα πρέπει ρητά να αποκλειστεί η ανάθεση τους σε Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. με ρητη διατυπωση στο νομοσχεδιο ότι "δεν επιτρέπεται να αναλάβουν ρόλο αναθετουσας αρχης κατά την έννοια της §1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 οι Αναπτυξιακες εταιρειες Ο.Τ.Α. για τα στάδια της δημοπράτησης και επίβλεψης της εκτέλεσης έργων των Περιφερειών που αφορούν τις αρμοδιοτητες που ασκουνται κατα το άρθρο 186 Ν.3852/2010 περί "αρμοδιοτήτων Περιφερειών".