• Σχόλιο του χρήστη 'Γελωργιος Τσέτσος' | 24 Νοεμβρίου 2019, 23:20

    Όσον αφορά τη μοριοδότηση του δεύτερου Μεταπτυχιακού, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο εργασίας και τον Κλάδο του Υπαλλήλου, αντικειται στη αρχή της ισότητας το ίδιο προσόν (δεύτερο Μεταπτυχιακό) να μοριοδοτείται με επιπλέον μόρια για τους Αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ)σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή ο απόφοιτος της ΕΣΣΔ έχει βαθμολογηθεί για αυτό το προσόν του με 250 μόρια (το οποίο θεωρείται Μεταπτυχιακό) και για το δεύτερο Μεταπτυχιακό του μοριοδοτείται με 150 μόρια ακόμη. Ενώ, ένας άλλος Υποψήφιος μοριοδοτείται για το πρώτο Μεταπτυχιακό του με 150 μόρια και για το δεύτερο μόνο με 30. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τους Διδακτορικούς τίτλους. Με τον τρόπο αυτό αν και έχει ήδη μοριοδοτηθεί με επιπλέον μόρια (250 έναντι 150 μορίων)ως προσόν η ιδιότητα του Αποφοίτου της ΕΣΣΔ, εισάγεται έμμεσα διάκριση καθώς το δεύτερο Μεταπτυχιακό δεν μοριοδοτείται το ίδιο παρότι μπορεί να αφορά ακόμη και στον ίδιο τίτλο σπουδών.