• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 25 Νοεμβρίου 2019, 00:15

    Η διετής δοκιμαστική περίοδος γιατί να αποτελεί πρόβλημα για την ένταξη στο ΕΣΚ και να υπάρχουν υπάλληλοι δυο ταχυτήτων. Στους ΟΤΑ επιτρέπεται και στους υπόλοιπους δημόσιους υπαλληλους όχι? Ιδίως η αμοιβαία μετάταξη θα έπρεπε να εξαιρείται από τη διετή δοκιμαστική περίοδο ξεκάθαρα και χωρίς παρερμηνείες , ισότιμα για όλους. Σε ένα ενιαίο δημόσιο, δεν υπάρχει καμία λογική δικαιολογία να μην δοκιμαστεί ένας υπάλληλος σε διαφορετική πόλη, στο ίδιο αντικείμενο χωρίς να επιβαρύνει την υπηρεσία του και το βασικότερο χωρίς να αφήνει πίσω κενή θέση.