• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΩΝΥΜΟΣ' | 25 Νοεμβρίου 2019, 09:48

    Θεωρώ ότι οι διατάξεις του Άρθρου 20, θα θέσουν τη βιωσιμότητα των Αναπτυξιακών Εταιρειών σε κίνδυνο. Θα πρέπει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθρο και να επανασυνταχθεί μετά από διαβούλευση με τις ίδιες τις εταιρείες τις οποίες αφορά. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ, και της σωρευμένης εμπειρίας σε θέματα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη που να ορίζει ότι «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΧΕ ΤΟΥ Ν.2190/1994, Ή ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2190/1994, ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΣΕ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΟΤΑ Α’ Ή Β’ ΒΑΘΜΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»