• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 25 Νοεμβρίου 2019, 11:14

    Είναι γεγονός ότι οι Αναπτυξιακές επιτελούν σημαντικό έργο. Θα πρέπει να διορθωθούν όμως και κάποιες ατέλειες. Είναι άλλο πράγμα η ευελιξία κινήσεων για να αποφεύγεται η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις και άλλο πράγμα η πλήρη αδιαφάνεια σε κάποια <>. Το να γίνεται για παράδειγμα επιλογή του προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ είναι θεμιτό προκειμένου να επιλέγεται έμπειρο προσωπικό που θα μπορεί να αποδώσει άμεσα αλλά το να μην γνωρίζει ο απλός πολίτης πόσοι και ποιοι εργάζονται, με τι συμβάσεις,τι αποδοχές λαμβάνουν προσωπικό και διοίκηση δεν είναι αποδεκτό και δημιουργεί ερωτηματικά.Τι εξυπηρετεί η μη υποχρεωτική ανάρτηση στο <> των προσλήψεων και των αποδοχών; Γλιτώνουμε γραφειοκρατία μήπως; Προσωπικά πιστεύω ότι και στο δημόσιο υπάρχουν πολλά και πολύ προσοντούχα στελέχη, ειδικά της νέας γενιάς, που θα μπορούσαν να δώσουν με τα κατάλληλα κίνητρα τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη. Επίσης παρατηρώ ότι για το μεγάλο, σε ποσοστό, διοικητικό κόστος σε σχέση με το υπόλοιπο κόστος του κάθε έργου ή μελέτης δεν γίνεται καμία αναφορά. Το γεγονός ότι μέσω των αναπτυξιακών εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις που δημιουργούν ανάπτυξη δεν σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργούν ανεξέλεγκτα γιατί αν το κράτος το επιθυμεί οι αναπτυξιακές μπορούν να εξασφαλίζουν τις ίδιες χρηματοδοτήσεις και να δημιουργούν την ίδια ανάπτυξη με πλήρη διαφάνεια σε όλα.