• Σχόλιο του χρήστη 'Δαμιανός Σ.' | 25 Νοεμβρίου 2019, 11:36

    Τα ΑΓΓΛΙΚΑ (και όχι άλλη ξένη γλώσσα) θα πρέπει να είναι απόλυτα απαραίτητο κριτήριο θέσης Γενικού Διευθυντή και μόνο αν δεν υπάρχει σε κανέναν το προσόν αυτό να αξιολογούνται οι υποψήφιοι κανονικά. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Το ίδιο και για διευθυντές, απλώς εκεί θα ήταν ανεκτή η καλή γνώση των ΑΓΓΛΙΚΩΝ. ------------------------------------------------------ Πολύ δικαιότερο και πιο "πραγματικών συνθηκών" το παλιό σύστημα με ίδιο συντελεστή εμπειρίας προϊσταμένων / διευθυντών / γενικών. Επιτρέπει να αναπτυχθεί πολύ πιο ωφέλιμος συναγωνισμός ικανών ανθρώπων. Συνεπώς όχι σε ξεχωριστούς συντελεστές εμπειρίας που δίνουν μόνιμο πλεονέκτημα σε κατόχους θέσεων. ---------------------------------------------------- Δεν είναι γελοίο κάποιος να έχει πλήθος μορίων από "προσόντα" μεγαλύτερο από τους συνυποψήφιους και στη συνέντευξη να είναι κάτω από αυτούς π.χ. 25%, αλλά τελικά να καταλαμβάνει τη θέση στις λεπτομέρειες; Δλδ να κρίνεται ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ πιο ακατάλληλος σε "ζωντανή αξιολόγηση" αλλά τελικά να προκρίνεται; Ανυ από τη συνέντευξη προκύψει μεταξύ υποψηφίων διαφορά βαθμολόγησης μεγαλύτερη του 25% τότε μια καλή λύση θα ήταν να προκρίνεται αυτός με την μεγαλύτερη βαθμολογία χωρίς να λαμβάνονται ΚΑΘΟΛΟΥ υπόψιν τα υπόλοιπα κριτήρια. ----------------------------------------------- Είναι ντροπή κι απαράδεκτο να υπάρχει short list για συνέντευξη μόνο με τους 7 επικρατέστερους. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Πλήθος εντυπωσιακά καλών στελεχών θα μείνει ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ την αξία του επειδή κάποιοι αντί να δουλεύουν έκαναν συλλογή (συχνά αγορασμένων όλοι ξέρουμε πώς) "προσόντων" για να παίρνουν ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ μόρια;;;;