• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Μπέλλης' | 25 Νοεμβρίου 2019, 11:15

    Συμφωνώ με την άποψη του Ελληνικού Δικτύου LEADER. Οι Αναπτυξιακές Εταιρίες είχαν από την ίδρυσή τους ως καθήκον, που τους ανατέθηκε από τους ιδρυτές - μετόχους τους, την προώθηση της τοπικής εταιρικής σχέσης, την τοπική διαβούλευση και τη δραστήρια συμμετοχή όλων των "ομάδων συμφερόντων" στην αναπτυξιακή διαδικασία από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι το στάδιο της υλοποίησης. Τα έργα υποδομών και η επίβλεψη ή η κατασκευή δημόσιων έργων δεν ήταν - στις περισσότερες των περιπτώσεων - δική τους προτεραιότητα. Τα καθήκοντα που τους "ανατέθηκαν" ιστορικά, διαμόρφωσαν τη σημερινή ταυτότητά τους, αλλά και τη μετοχική τους σύνθεση. Υπάρχουν Αναπτυξιακές Εταιρίες, οι οποίες και να ήθελαν δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις προβλέψεις του άρθρου 20. Για παράδειγμα η Αναπτυξιακή Καρδίτσας έχει ως μέτοχο τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας με 17%, η οποία ιδρύθηκε με την τεχνική υποστήριξη της Αναπτυξιακής. Μάλιστα φιλοξενήθηκε (ως πιστωτικός συνεταιρισμός) στις εγκαταστάσεις της στα πρώτα δύο χρόνια από την ίδρυσή της. Πως είναι δυνατόν να διακοπεί μια τόσο ισχυρή σχέση; Πολύ περισσότερο όταν βρίσκονται σε εξέλιξη κοινές δράσεις και συνεργασίες (μικροχρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων κλπ) που είναι πρωτοποριακές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Παρόμοια παραδείγματα καινοτόμων δράσεων με μεγάλο αναπτυξιακό αντίκτυπο έχουν να επιδείξουν όλες, σχεδόν, οι αναπτυξιακές εταιρίες. Ουσιαστικά, το άρθρο 20 προτείνει τον αναπροσανατολισμό των Αναπτυξιακών, την υιοθέτηση ρόλου "Τεχνικής Υπηρεσίας" και την εγκατάλειψη της ευέλικτης εισαγωγής καινοτομίας στο παραγωγικό σύστημα, κινητοποιώντας το ενδογενές δυναμικό και τους τοπικούς πόρους. Παρότι χρειάζονται - ειδικά στην ύπαιθρο - ευέλικτοι και επαρκείς (από διαχειριστικής απόψεως φορείς) δεν νομίζω ότι θα ήταν σοφή επιλογή ο εξαναγκασμός των Αναπτυξιακών να αλλάξουν τον προσανατολισμό τους, εφόσον αυτός αποδίδει αναπτυξιακό έργο.