• Σχόλιο του χρήστη 'Γιαννης Φακίνος' | 25 Νοεμβρίου 2019, 12:54

    Οι διατάξεις περί μισθολογικής κατάταξης χρειάζεται να εφαρμοστουν και στην περίπτωση της ενδουπουργικής κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών (άρθρο 33 ν.4482/2017 (Α 102)