• Σχόλιο του χρήστη 'Παρασκευή Χουρίδου' | 2 Σεπτεμβρίου 2020, 12:58

    Εφόσον η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων αφορά και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α και β, γιατί η διάταξη να αφορά μόνο τους μηχανικούς των οτα α βαθμού και όχι και αυτών των οτα β'