• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξανδρούπολη - Έλενα Τατεβοσιάν -Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΑΡΓΩ' | 10 Σεπτεμβρίου 2020, 07:32

    Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η μείωση των εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης, καθώς και η διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ισονομίας στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλογενών ή ομογενών αλλοδαπών.