Άρθρο 02 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η μείωση των εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης, καθώς και η διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ισονομίας στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών.

  • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 07:32 | Αλεξανδρούπολη – Έλενα Τατεβοσιάν -Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΑΡΓΩ

    Άρθρο 2
    Σκοπός
    Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η μείωση των εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης, καθώς και η διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ισονομίας στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλογενών ή ομογενών αλλοδαπών.