• Σχόλιο του χρήστη 'Ντέμης' | 17 Νοεμβρίου 2020, 00:09

    Η μόνη ανεξάρτητη αρχή που εξασφάλισε τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη χώρα ήταν ο ΑΣΕΠ. Με το νέο νομοσχέδιο και την εισαγωγή της υποκειμενικής διαδικασίας της συνέντευξης η οποία μοριοδοτείται με το εξωφρενικό ποσοστό 35% αντί για την πριμοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων της εμπειρίας και των ακαδημαϊκών προσόντων το μόνο που δεν ενισχύεται η διαφάνεια στο κράτος.