Άρθρο 12 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης

1. Η πρακτική δοκιμασία, όπου προβλέπεται, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν ο/η υποψήφιος/α αποτύχει στην πρακτική δοκιμασία, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.
2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων, όπου προβλέπεται, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν ο/η υποψήφιος/α αποτύχει στην εξέταση ειδικών γνώσεων, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.
3. Η ατομική συνέντευξη για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου/ας προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής. Η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής. Ο βαθμός της συνέντευξης προστίθεται στην βαθμολογία του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή βαρύτητας 35%.
4. Η ατομική συνέντευξη για θέσεις το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν υποψήφιος/α κριθεί ακατάλληλος/η για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, που καταγράφεται στα τηρούμενα πρακτικά της Επιτροπής και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:21 | Σταυρούλα

  Ατομική συνέντευξη που δε μπορεί να αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια και με συντελεστή βαρύτητας 35% δεν ταιριάζει σε ένα αξιοκρατικό σύστημα προσλήψεων του δημόσιου τομέα.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:30 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Το ότι η συνέντευξη, εκτός από τις θέσεις ΕΕΠ, προβλέπεται και για «θέσεις,
  το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής»,
  χωρίς να προσδιορίζεται ποιες είναι αυτές, ίσως ανοίγει παράθυρο
  διασταλτικής ερμηνείας, ώστε να συμπεριλάβει θέσεις πολλών δημόσιων
  φορέων με την επίφαση της ασφάλειας. Θα πρέπει να προσδιοριστούν ρητά οι
  θέσεις που αφορούν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στο παρόν
  νομοσχέδιο

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 14:06 | Γεωργία

  Προτείνω να διατηρηθεί το υπάρχον σύστημα, δηλαδή και προκηρύξεις με γραπτό διαγωνισμό αλλά και προκηρύξεις με σειρά προτεραιότητας. Έτσι θα δίνονται ΙΣΕΣ ευκαιρίες σε ΟΛΟΥΣ, και στους νέους που δεν έχουν προϋπηρεσία αλλά και στους μεγαλύτερους που δεν έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις! Είναι ΑΔΙΚΟ να ακυρώνεται η προσπάθεια τόσων ετών!

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 03:40 | Παναγιώτης

  Συνέντευξη να υπάρχει μόνο σε ειδικές θέσεις γιατί αποτελεί ένα κατ εξοχήν παράγοντα μαγειρέματος των αποτελεσμάτων εις όφελος των ημετέρων. Καταστρατηγεί την αντικειμενικότητα.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 14:20 | Δημήτρης

  Η μόνη ανεξάρτητη αρχή που εξασφάλισε τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη χώρα ήταν ο ΑΣΕΠ. Με το νέο νομοσχέδιο και την εισαγωγή της υποκειμενικής διαδικασίας της συνέντευξης η οποία μοριοδοτείται με το εξωφρενικό ποσοστό 35% αντί για την πριμοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων της εμπειρίας και των ακαδημαϊκών προσόντων το μόνο που δεν ενισχύεται η διαφάνεια στο κράτος.

 • Στην παρ. 3 του άρθρου 12 θεωρούμε ότι το ποσοστό βαρύτητας της συνέντευξης το οποίο ανέρχεται σε 35% είναι υπερβολικό και θα δημιουργήσει σίγουρα στρεβλώσεις και διαμαρτυρίες. Εκ της εμπειρίας μου ένα ποσοστό γύρω στο 20% είναι αποδεκτό και θεμιτό, χωρίς να ανατρέπει άρδην την εικόνα του υποψηφίου και προστατεύοντας και τη Διοίκηση του ΑΣΕΠ.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 01:35 | Κατερίνα Νικολάου

  Αν καταλαβαίνω καλά, η συνέντευξη αφορά μόνο σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και σε θέσεις οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής;

  Αν ισχύει αυτό, είναι καλό να είναι περιορισμένη η έκτασή της (αν το Υπουργείο είναι αμετακίνητο ως προς τη διατήρηση της συνέντευξης ως μέσο αξιολόγησης κι επιθυμεί να κωφεύσει απέναντι στην αγωνία που εκφράζεται από την ελληνική κοινωνία ως προς αυτό) αλλά το σωστότερο θα ήταν να μην υφίσταται καν ως μέσο αξιολόγησης η συνέντευξη, δεδομένης της διαχρονικής χρήσης της (σε διάφορες διαγωνιστικές διαδικασίες) με τρόπο, το λιγότερο, αδιαφανή. Αυτό είναι κάτι που το Υπουργείο, το Νομοθετικό Σώμα και γενικότερα ο πολιτικός κόσμος, δεν μπορεί να το αρνηθεί. Συνέβαλε στην παθογένεια της αναξιοκρατίας που επικρατούσε κι επικρατεί στη χώρα, ακόμη και μετά τον νόμο Πεπονή, που αν κι άλλαξε άρδην το σκηνικό των προσλήψεων στο Δημόσιο, δεν κατάφερε να εκμηδενίσει τις περιπτώσεις αναξιοκρατίας και προσλήψεων ως αποτέλεσμα του πελατειακού κράτους. Ένα μόνο παράδειγμα η πρόσληψη σωφρονιστικών υπαλλήλων τα προηγούμενα χρόνια.
  Αυτό που αποτελεί μια ακόμη πρόκληση είναι η συμμετοχή της συνέντευξης στον βαθμό, σε ποσοστό 35%!!!
  Αν η πραγματική πρόθεση είναι να διορθωθούν με αυτόν τον νόμο οι ατέλειες κι οι συνεπαγόμενες αδικίες του προηγούμενου, μία από τις απαραίτητες ενέργειες γι’ αυτό είναι να απαλειφθεί η συνέντευξη ως μέσο αξιολόγησης.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 14:21 | Γιάννης

  Απαράδεκτο το να υπάρχει συνέντευξη, και μάλιστα με μοριοδότηση 35%, πάρτε το πίσω.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 22:51 | Βασιλης

  Η συνέντευξη είναι μια καλή κίνηση μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην διεξαγωγή της. Διαφορετικά είναι ξεκάθαρη επιλογή ημετερων. Και στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι το δεύτερο είναι πιο εύκολο και πιο πιθανό από το πρώτο.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 12:21 | Αλεξάνδρα Φ

  Απαράδεκτη η εισαγωγή της συνέντευξης, η διαδικασία μοριοδότησης παίρνει αυτόματα υποκειμενικό χαρακτήρα. Μόνο τα ακαδημαϊκά κριτήρια κάνουν την διαδικασία αξιοκρατική, οτιδήποτε άλλο είναι για να υπηρετεί πελατειακές σχέσεις.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 05:06 | Βασίλης Γαϊτάνος

  Θεωρώ επίσης απαραίτητη την εξέταση των ψηφιακών δεξιοτήτων του υποψηφίου ως απαραίτητο πεδίο στην διαγωνιστική διαδικασία. Τέλος, είναι επιτέλους επιταγή να γίνει σεβαστό το Σύνταγμα της χώρας και να πάψουν οι «φωτογραφικές» ρυθμίσεις της μοριοδότησης της ειδικής εμπειρίας όπως για παράδειγμα η πρόσφατη προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία αποτελεί πρόδηλο εμπαιγμό στην νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια όλων μας με σωρεία φωτογραφικών ρυθμίσεων (πχ. πλαφόν στο όριο της γενικής εμπειρίας, μεγαλύτερος συντελεστής βαρύτητας στις ειδικές κατηγορίες έναντι της εκπαίδευσης και της εμπειρίας, έλλειψη της μοριοδότησης της γνώσης ξένων γλωσσών, εξαντλητική περιγραφή της κατοχής ειδικής εμπειρίας ωσάν ν’ αναφέρεται σε εργαζόμενους ΣΟΧ που κατείχαν στο παρελθόν τις συγκεκριμένες θέσεις, κ.λπ)

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 08:04 | Ντίνα

  Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό δεν αξιολογείται από μια αναμφιβόλου σύστασης επιτροπή, δεν ισοπεδώνεται η ακαδημαϊκή μόρφωση σε τραπέζια συνεντεύξεων, δεν είναι διαφάνεια αυτό.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 00:23 | Γρηγορης

  Ειναι απαραδεκτο να υπαρχει συνεντευξη ωστε το εκαστοτε κομμα να παιρνει καρανικες. Μονο τα ακαδημαικα κριτηρια πρεπει να λαμβανονται υποψιν.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 15:07 | Ειρήνη Μαρκάκη

  Όσον αφορά στη διενέργεια των συνεντεύξεων, που κρίνεται καθοριστικής σημασίας με ποσοστό 35% επί της συνολικής βαθμολογίας,αφήνει πολλά ασαφή σημεία ως προς την επιλογή αυτών που την διεξάγουν και τη γενικότερη διαδικασία, ώστε να υπάρχει μεγάλο περιθώριο διαβλητότητας του διαγωνισμού. Το ότι επίσης επεκτείνεται η συνέντευξη εκτός από τις θέσεις ΕΕΠ και σε «θέσεις, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής», και εκεί ανοίγει «παραθυράκι» διασταλτικής ερμηνείας, ώστε να συμπεριλάβει ευρύτερους δημόσιους φορείς με την επίφαση της ασφάλειας. Συνεπώς εντελώς άκυρη η διεξαγωγή συνέντευξης, ειδικά στη χώρα μας, με την εμπειρία των κομματικών προσλήψεων στο πρόσφατο μεταπολιτευτικό παρελθόν.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 14:00 | Μιχαλης

  Συνέντευξη γιατί ? με την συνέντευξη θα όπως να ναι ο υποψήφιος? συνετευξη 35% επι ποσο? επι της συνολικης βαθμολογίας? ,
  οταν κάπιος παρει 70 στην κλίμακα της συνέντευξης και μετα 35% βαρύτητα στην βαθμολογία ποσά μόρια θα έχει ?
  όταν ενας είχε πχ 7 πτυχιο ποσο θα πάρει ? ή θα πούμε εχει πτυχιο πχ ΠΕ Διοικητικού αρα περνει 200 μοναδες?

  με την συνεντευξη απαξιωνεται τα πτυχια 35 % επι τησ συνολικης βαθμολογιας?
  ντροπη
  εμπειρια , υπογιστες , αγγλικα πανε περιπατο?

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 12:11 | Δήμητρα

  Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους προηγούμενους. Η συνέντευξη (με μοριοδότηση 35/100!) όχι μόνο δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αλλά μας γυρνά πίσω σε παλαιοκομματικές πρακτικές προ ΑΣΕΠ

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 08:10 | Γιώργος

  Η συνέντευξη γίνεται για να υπάρχει διαφάνεια και αξιοκρατία στο κράτος ή μήπως για να απαξιωθεί η λειτουργία του ΑΣΕΠ;

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 00:09 | Ντέμης

  Η μόνη ανεξάρτητη αρχή που εξασφάλισε τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη χώρα ήταν ο ΑΣΕΠ. Με το νέο νομοσχέδιο και την εισαγωγή της υποκειμενικής διαδικασίας της συνέντευξης η οποία μοριοδοτείται με το εξωφρενικό ποσοστό 35% αντί για την πριμοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων της εμπειρίας και των ακαδημαϊκών προσόντων το μόνο που δεν ενισχύεται η διαφάνεια στο κράτος.

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 23:29 | Σαραντος Μακρης

  Το ποσοστό 35% προσαύξηση στην συνέντευξη παραπέμπει αυτόματα σε πελατειακό κράτος. Ειναι απροκάλυπτο αυτό και αναξιοκρατικό μια ολιγολεπτη παράσταση σε μια επιτροπή αμφιβόλου προελευσης να κρινει κατα τοσο μεγαλο ποσοστο την πρόσληψη ή οχι ειδικου επιστημονικού προσωπικου.